Các chuyên đề Hội đồng bộ môn thực hiệnChuyên đề ngày 24/10/2019 tại trường THCS Bình Thành - quy trình hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn tin học
Chuyên đề ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại trường THPT Nguyễn Sinh Sắc
Chuyên đề dạy học phát triển năng lực môn Tin học cấp THCS
Chuyên đề HĐBM của thầy Ngô Phước Khánh - THPT An Phú
Chuyên đề - làm việc với dãy số (GV: Hồ Đức Ba - THCS Long Giang)
Hướng dẫn sử dụng Kahoot
TÀI LIỆU BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ - SỬ DỤNG GOOGLE DRIVE TẠO KHO HỌC LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢNG DẠY

* Cấp THCS
Chia sẻ kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS (trường PT thực hành sư phạm) - Download

Báo cáo chuyên đề HĐBM ngày 15/03/2018 (THCS TT. Mỹ Luông) - Download
Chia sẻ kinh nghiệm, quy trình hướng dẫn học sinh tham gia dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật (THCS Phú Hòa ngày 22/11/2018) - Download

* Cấp THPT
Thao giảng chuyên đề - Cấu trúc rẻ nhánh (trường PT DTNT THPT An Giang) - Download
Phiếu học tập chuyên đề - Cấu trúc rẻ nhánh (trường PT DTNT THPT An Giang) - Download
Tài liệu sinh hoạt chuyên đề Hội đồng bộ môn cấp trung học phổ thông - tháng 04 năm 2018 - Download
Chia sẻ kinh nghiệm, quy trình hướng dẫn học sinh tham gia dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật (THPT Trần Văn Thành ngày 15/11/2018) - Download

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.