Kế hoạch sinh hoạt HĐBM tháng 2 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở (THCS), THPT tỉnh An Giang năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo lịch sinh hoạt chuyên đề Hội đồng bộ môn cấp THCS, THPT tháng 02 năm 2018. Môn Tin học có lịch sinh hoạt cụ thể như sau:

Thời gian: lúc 08 giờ 00 ngày 01/02/2018
Địa điểm: THPT Chu Văn An
Nội dung: Chuyên đề bồi dưỡng HSG cấp tỉnh- Báo cáo chuyên đề: ông Chung Long Hồ, giáo viên, trường THPT Nguyễn Quang Diêu
Thành phần tham dự:
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chuyên viên phòng GDTrH-GDTX (phụ trách).
- Thành viên HĐBM Tin học THPT cấp tỉnh;
- Mỗi trường THPT cử 01 GV môn Tin học, ưu tiên cử  giáo viên có tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.
Cụ thể có thể tải tại đây loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.