Bảng điểm thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 (môn Tin học)

BẢNG ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH
Khóa ngày 24 tháng 3 năm 2018
TT Họ và tên Học sinh trường Huyện,
Thị, TP
Môn thi Viết Thực
hành
Tổng điểm
1 Đoàn Gia Phú PT Thực hành Sư phạm Long Xuyên Tin học 20,00 0,00 20,00
2 Lê Hảo Di THCS L? Thường Kiệt Long Xuyên Tin học 19,00 0,00 19,00
3 Hồ Thanh Duy THCS Mỹ Đức Châu Phú Tin học 19,00 0,00 19,00
4 Phạm Nhật Duy THCS Nguyễn Trãi CĐ Châu Đốc Tin học 19,00 0,00 19,00
5 Trần Thanh Vân THCS Mỹ Đức Châu Phú Tin học 19,00 0,00 19,00
6 Nguyễn Phú Minh Bảo THCS L? Thường Kiệt Long Xuyên Tin học 18,50 0,00 18,50
7 Đặng Minh Tr? THCS Nguyễn Công Trứ Thoại Sơn Tin học 18,50 0,00 18,50
8 L? Nhật Hào THCS Nguyễn Trãi CĐ Châu Đốc Tin học 18,00 0,00 18,00
9 Võ Gia Khang THCS Nguyễn Văn Cưng Chợ Mới Tin học 18,00 0,00 18,00
10 Phạm Tuấn Kiệt THCS Quốc Thái An Phú Tin học 18,00 0,00 18,00
11 Nguyễn Hoàng Bảo Như THCS Vĩnh Nhuận Châu Thành Tin học 18,00 0,00 18,00
12 Nguyễn Th? Hồng Sa THCS Ngô Gia Tự Long Xuyên Tin học 18,00 0,00 18,00
13 Võ Chánh T?n THCS Bình Khánh Long Xuyên Tin học 18,00 0,00 18,00
14 Lê Việt THCS Bình Khánh Long Xuyên Tin học 18,00 0,00 18,00
15 Ngô Hoàng Khang PT Thực hành Sư phạm Long Xuyên Tin học 17,75 0,00 17,75
16 Dương Tấn Lộc THCS Quốc Thái An Phú Tin học 17,50 0,00 17,50
17 Trần Tiểu My THCS TT Chợ Mới Chợ Mới Tin học 17,50 0,00 17,50
18 Nguyễn Th? Thu Vân THCS Ngô Gia Tự Long Xuyên Tin học 17,50 0,00 17,50
19 Phan Thái Kiệt THCS Tây Phú Thoại Sơn Tin học 17,00 0,00 17,00
20 Đỗ Huỳnh Thái Hưng THCS Quốc Thái An Phú Tin học 16,50 0,00 16,50
21 Huỳnh Nhật Hào THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 Châu Phú Tin học 16,00 0,00 16,00
22 Bùi Phước Thiện THCS Nguyễn Trãi  LX Long Xuyên Tin học 16,00 0,00 16,00
23 Võ Quốc Khang THCS Cái Dầu Châu Phú Tin học 15,00 0,00 15,00
24 Thái Th? Kim Y?n THCS Mỹ Đức Châu Phú Tin học 15,00 0,00 15,00
25 Lê Sĩ Đông THCS Nguyễn Đình Chiểu Châu Đốc Tin học 14,50 0,00 14,50
26 Nguyễn Thái Vinh THCS TT Phú Hòa Thoại Sơn Tin học 14,00 0,00 14,00
27 Nguyễn Thanh Nhã THCS Vĩnh Nhuận Châu Thành Tin học 12,50 0,00 12,50
28 Lê Nguyễn Trọng Hi?u THCS Nguyễn Đình Chiểu Châu Đốc Tin học 11,75 0,00 11,75
29 Trần Th? Cẩm Tú THCS Trương Công Thận Chợ Mới Tin học 11,00 0,00 11,00
30 Đỗ Nhật Tân THCS TT Núi Sập Thoại Sơn Tin học 10,75 0,00 10,75
31 Lưu Th? Huỳnh Như THCS An Bình Thoại Sơn Tin học 10,50 0,00 10,50
32 Hồ Qu? Minh THCS TT Núi Sập Thoại Sơn Tin học 5,50 0,00 5,50
33 Lê Thanh Nam THCS Phan Thành Long Chợ Mới Tin học 5,50 0,00 5,50
34 Trần Th? Kim Ngân THCS Vĩnh Nhuận Châu Thành Tin học 5,50 0,00 5,50
35 Phạm Th? Tâm Như THCS Thạnh Mỹ Tây Châu Phú Tin học 5,50 0,00 5,50
36 Nguyễn Lê Tấn Đạt THCS Nguyễn Công Trứ Thoại Sơn Tin học 2,00 0,00 2,00
37 Nguyễn Th? Xuân Thắm THCS Long Giang Chợ Mới Tin học 1,00 0,00 1,00

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.