Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và kế hoạch học sinh THPT năm học 2018-2019

Căn cứ kết quả làm việc giữa Sở GDĐT An Giang và Hiệu trưởng các trường THCS và THPT; THPT về kế hoạch phát triển học sinh năm học 2018 - 2019;
Căn cứ định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS,
Sở GDĐT thông báo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT (hệ công lập, ngoài công lập và hệ GDTX), định hướng kế hoạch học sinh THPT năm học 2018 – 2019 (xem chi tiết ở phụ lục đính kèm).
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc và đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện (hoặc phối hợp thực hiện) các công việc sau:
1. Thông báo rộng rãi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học  2018 – 2019 trong địa phương, đơn vị của mình.
2. Tổ chức tư vấn cho Cha mẹ học sinh, học sinh về phương thức tuyển sinh vào trường công lập khi có văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT; về chọn nguyện vọng khi đăng ký dự tuyển.
3. Đề nghị TTGDNN-GDTX, trường Cao đẳng, Trung cấp nghề phối hợp chặt chẽ với các Phòng GDĐT thực hiện công tác giới thiệu, tư vấn tuyển sinh các lớp đào tạo nghề, GDTX; với trường THPT công lập để tuyển sinh lớp 10 hệ GDTX.
Để tạo thuận lợi cho học sinh, đối với trường xa trung tâm, học sinh hệ GDTX được tổ chức học tại trường THPT như các năm học trước.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, TP, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; đề nghị Giám đốc TTGDNN-GDTX, Hiệu trưởng trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trong tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện./.

Số liệu cụ thể xin tải tập tin đính kèm - DownloadKhông có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.