Header Ads

Văn bản do phòng Khảo thí kiểm định chất lượng Giáo dục và Giáo dục thường xuyên ban hành

5. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (Download)
4. Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (Download)
3. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường Dân tộc nội trú năm học 2018-2019 (Download)
2. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên năm học 2018-2019 (Download)
1. Thư mời tâp huấn thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 - Download

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.