Văn bản do phòng Khảo thí kiểm định chất lượng Giáo dục và Giáo dục thường xuyên ban hành

5. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (Download)
4. Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (Download)
3. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường Dân tộc nội trú năm học 2018-2019 (Download)
2. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên năm học 2018-2019 (Download)
1. Thư mời tâp huấn thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 - Download

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.