Văn bản do phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên phát hành


Văn bản hướng dẫn liên quan dịch COVID-19 -----------------------------------------2019 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trường trunghọc hè năm 2019
16. Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên trung học năm học 2018-2019
15. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên
14. Hướng dẫn dạy nghề phổ thông cấpTHCS từ năm học 2018-2019
13. Danh mục công văn hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục trung học
12. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Thường xuyên Năm học 2018-2019 - Download
11. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc Năm học 2018-2019 - Download
10. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học Năm học 2018-2019 - Download
9. Tuyển sinh vào các lớp cấp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 - Download
8. Hướng dẫn ôn tập lớp 12 và ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 - Download
7. Hướng dẫn đăng ký và lập hồ sơ thi THPT Quốc gia năm 2018 - Download
6. Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH hệ chính quy, CĐ, TC nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018 - Download
5. Báo cáo dạy thêm - học thêm - Download
4. Kế hoạch truyền hình trực tiếp ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 - Download
3. Kế hoạch tập huấn ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 - Download
2. Kế hoạch tập huấn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 - Download
1. Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 - Download

Hướng dẫn dạy và học môn Tin học trong nhà trường phổ thông kể từ năm học 2015-2016 - Download

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 - Download
Kế hoạch thoài gian năm học 2017-2018 - Download

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2017-2018 (Download)
Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2017-2018 (Download)

Hướng dẫn triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học
kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 - Download
Kế hoạch triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học
kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 - Download

Hướng dẫn kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2017-2018 - Download

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 Download

Biểu mẫu kiểm tra trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia - Download

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.