Thông báo về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XVIII
năm 2018
                                                                             
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 05-KHPH/TĐTN-STTTT-SGDĐT-VNPT ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo, cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm thi
TT
Hoạt động hội thi
Thời gian
Địa điểm
1
Lễ khai mạc
07 h 00, ngày 21/4/2018
Trường THCS Lý Thường Kiệt- TP Long Xuyên.
2
Thi thực hành ứng dụng đối với học sinh Tiểu học, thi lập trình trên máy tính đối với học sinh THCS, THPT.
08 h 00, ngày 21/4/2018
Trường THCS Lý Thường Kiệt- TP Long Xuyên và Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
3
Chấm thực hành, chấm phần mềm sáng tạo.  
13 h 00, ngày 21/04/2018
Trường THCS Lý Thường Kiệt – TPLX
4
Tổng kết và trao giải thưởng
19 h 00, ngày 21/04/2018
Hội trường - Trường THCS Lý Thường Kiệt- TPLX
2. Các nội dung khác
- Học sinh ở 03 (ba) cấp học chỉ tham gia phần thi thực hành, không thi lý thuyết. Thời gian làm bài thi: tiểu học (120 phút), THCS (150 phút) và THPT (150 phút).
- Thời gian đăng ký dự thi được gia hạn đến hết ngày 06/4/2018 (thay vì 23/3/2018). Hồ sơ đăng ký dự thi và phần mềm sáng tạo nộp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GDĐT. 
Trên đây là Thông báo số 1 về Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2018./.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.