Văn bản do phòng Giáo dục tiểu học ban hành

2020
Download - hướngdẫn dạy học qua internet, truyền hình đối với tiểu học

2019
6. Kế hoạch HĐBM tiểu học 2018-2019
5. Báo cáo tổng kết HĐBM tiểu học 2017-2018
4. Hướng dẫn nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2018-2019
3. Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc, sổ điểm, học bạ điện tử trong trường tiểu học và trung học cơ sở
2. BC triển khai PP Ban tay nặn bột, Dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch, VNEN - Download
1. Tổ chức chuyên đề tiểu học cấp tỉnh, năm học 2017-2018 tại các huyện, thị, thành phố - Download

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.