Các văn bản liên quan đến kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2018-2019


Các văn bản liên quan đến kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2018-2019
1. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (Download)
2. Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (Download)
3. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường Dân tộc nội trú năm học 2018-2019 (Download)
4. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên năm học 2018-2019 (Download)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.