Header Ads

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh Khóa ngày 14/4/2018

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh
Khóa ngày 14/4/2018
Căn cứ điểm bài thi của học sinh, đề nghị của Hội đồng chấm thi và kết luận của Ban xét duyệt kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh khóa ngày 14/4/2018 như sau:
1.      Điểm chuẩn đạt giải
2.      STT
Môn thi
Điểm chuẩn
Số thí sinh đạt giải /
Tổng số dự thi
Tỉ lệ %
1
Toán
10.00 / 20.00
25 / 127
19.68
2
Tin học
10.00 / 20.00
18 / 68
26.47
3
Vật lý
14.00 / 25.00
39 / 107
36.44
4
Hóa học
12.50 / 25.00
38 / 127
29.92
5
Sinh học
13.00 / 25.00
51/ 145
35.17
6
Tiếng Anh
11.25 / 20.00
41 / 125
32.80
7
Lịch sử
10.25 / 20.00
41 / 127
32.28
8
Địa lý
11.50 / 20.00
39 / 117
33.33
9
Ngữ Văn
11.50 / 20.00
45 / 168
26.78
CỘNG CHUNG
337 / 1.111
30.33
Trong đó các giải được qui định như sau:
Môn thi
Giải I
Giải II
Giải III
Toán
15.00 đến 20.00 điểm
12.00 đến dưới 15.00 điểm
10.00 đến dưới 12.00 điểm
Tin học
16.00 đến 20.00 điểm
13.00 đến dưới 16.00 điểm
10.00 đến dưới 13.00 điểm
Vật lý
21.00 đến 25.00 điểm
16.00 đến dưới 21.00 điểm
14.00 đến dưới 16.00 điểm
Hóa học
21.00 đến 25.00 điểm
16.00 đến dưới 21.00 điểm
12.50 đến dưới 16.00 điểm
Sinh học
20.00 đến 25.00 điểm
16.00 đến dưới 20.00 điểm
13.00 đến dưới 16.00 điểm
Tiếng Anh
17.00 đến 20.00 điểm
13.00 đến dưới 17.00 điểm
11.25 đến dưới 13.00 điểm
Lịch sử
15.00 đến 20.00 điểm
13.0 đến dưới 15.00 điểm
10.25 đến dưới 13.00 điểm
Địa lý
15.00 đến 20.00 điểm
13.00 đến dưới 15.00 điểm
11.50 đến dưới 13.00 điểm
Ngữ văn
15.00 đến 20.00 điểm
13.00 đến dưới 15.00 điểm
11.50 đến dưới 13.00 điểm
2. Số lượng học sinh đạt giải: (Danh sách đính kèm )
3. Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh được hưởng mức điểm khuyến khích cộng vào tổng số điểm xét tốt nghiệp THPT theo qui chế thi hiện hành.
Các đơn vị nhận Giấy chứng nhận học sinh giỏi THPT cấp tỉnh tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục (GDCN&KTKĐCLGD) từ ngày 21/5/2018.
3.  Điều kiện được tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia: Những học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 sẽ được trường tiếp tục bồi dưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, điểm thi theo điểm chuẩn của từng môn như sau:
STT
Môn thi
Điểm chuẩn
Số thí sinh
               1   
Toán
10.50 / 20.00
23
               2   
Tin học
10.00 / 20.00
18
               3   
Vật lý
16.00 / 25.00
23
               4   
Hóa học
14.25 / 25.00
24
               5   
Sinh học
16.25 / 25.00
24
               6   
Tiếng Anh
12.70 / 20.00
24
               7   
Lịch sử
11.25 / 20.00
20
               8   
Địa lý
12.75 / 20.00
22
               9   
Ngữ Văn
12.50 / 20.00
15

Cộng

193
5. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường có học sinh dự thi vòng 2 thực hiện các công việc sau
+ Phổ biến đầy đủ nội dung Thông báo này đến học sinh và tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh theo qui định nêu trên, để các em có đủ điều kiện tham dự tiếp kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018 - 2019.
+ Rà soát danh sách thí sinh dự thi vòng 2 (theo mẫu đính kèm), bổ sung điểm trung bình môn học năm học 2017-2018 chuyển về Phòng GDCN&KTKĐCLGD trước ngày ngày 01/8/2018.
          Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ được tổ chức theo Kế hoạch số 164/KH-SGDĐT ngày 01/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang./.

Danh sách chi tiết xin tải tập tin đính kèm

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.