Danh mục công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học

DANH MỤC CÔNG VĂN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 22/HD-SGDĐT ngày  21  tháng  8  năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang)

Nhấp vào phần trích yếu để tải về công văn tương ứng

STT
Số công văn
Ngày, tháng ban hành
Trích yếu nội dung
1
Số 1797/SGDĐT-GDTrH
13/11/2013
2
Số 31/HD-SGDĐT
26/08/2015
3
Số 32/HD-SGDĐT
26/08/2015
4
Số 56/HD-SGDĐT
22/10/2015
5
1340/SGDĐT-GDTrH
24/11/2015
6
Số 1353/SGDĐT-GDTrH
26/11/2015


7
Số 18/HD-SGDĐT
15/08/2016
8
Số 35/HD-SGDĐT
29/09/2016
9
Số 152/KH-SGDĐT
01/10/2017
10
Số 03/HD-SGDĐT
02/03/2018


loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.