Hướng dẫn dạy nghề phổ thông cấp THCS từ năm học 2018-2019

Tiếp theo Công văn số 31/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp trung học cơ sở (THCS) trung học phổ thông (THPT). Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc tổ chức dạy nghề phổ thông cấp THCS từ năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 31/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và THPT; theo đó, dạy nghề phổ thông cấp THCS là 01 trong 02 cách dạy học tự chọn với thời lượng 2 tiết/ tuần cho tất cả các khối lớp.
2. Trong trường hợp chọn nghề phổ thông để giảng dạy, các trường cần linh hoạt chuyển mạnh sang dạy nghề có định hướng nội dung giáo dục hướng nghiệp trên cơ sở lựa chọn dạy nghề căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, phù hợp năng lực học sinh và các ngành nghề mà địa phương có nhu cầu để hướng nghiệp cho học sinh. Tăng cường hoạt động giáo dục trải nghiệm, thực hành gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh trong công tác dạy nghề.
3. Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THCS và trường THPT có học sinh THCS chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn chương trình, tổ chức thẩm định nội dung, phổ biến rộng rãi tài liệu tham khảo và tổ chức giảng dạy đúng theo quy định.
4. Học sinh THCS đã học nghề trong năm học 2017-2018 được xem là hoàn thành nội dung học tập tự chọn và không tổ chức thi cấp chứng nhận nghề như những năm trước đây.
Trên đây là hướng dẫn về việc dạy nghề phổ thông cấp THCS từ năm học 2018-2019. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Tải văn bản gốc tại đây
loading...

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.