Thị xã Tân Châu dự kiến tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2019-2020


Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự phục vụ công tác giảng dạy kể từ năm học 2019-2020. Thị xã Tân Châu dự kiến tuyển dụng viên chức ngành giáo dục ncụ thể như sau:


Tải số liệu cụ thể tại đây
Mầm Non
Tiểu học
THCS

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.