Thông báo số 1 - Hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2020


THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang
 lần thứ XX- năm 2020
                                                                             
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 54-KHPH/TĐTN-STTTT-SGDĐT-VNPT ngày 18/12/2019 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XX năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức Hội thi, cụ thể như sau:
1. Nội dung, thể lệ
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 54-KHPH/TĐTN-STTTT-SGDĐT-VNPT ngày 18/12/2019 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XX năm 2020 (có đính kèm).
2. Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, số 5B, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.
3. Ngày thi: 02 ngày, từ ngày 15-16/02/2020. Khai mạc lúc 07 giờ 00 ngày 15/02/2020.
4. Một số nội dung lưu ý
- Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XX năm 2020 bổ sung phần thi trực tuyến bằng phần mềm Gmetrix với cấp tiểu học (bảng A2) và cấp trung học cơ sở (bảng B2). Phần thi thực hành cấp tiểu học (bảng A1) thi lập trình Scratch và cấp trung học cơ sở (bảng B1) bổ sung thêm nội dung lập trình Scratch. Sản phẩm phần mềm sáng tạo (bảng D) thí sinh có thể dự thi phần mềm, phần cứng hoặc tích hợp.
- Về số lượng thí sinh dự thi:
+ Cấp tiểu học (bảng A1, A2) và cấp trung học cơ sở (bảng B1, B2) mỗi huyện chỉ chọn 02 thí sinh/bảng thi. Riêng thị xã, thành phố chọn 03 thí sinh/bảng thi. Đối với các huyện có tổ chức tuyển chọn thí sinh dự thi có thể sử dụng phương án chọn 02 thí sinh (thị xã, thành phố chọn 03 thí sinh) có kết quả cao nhất vào thi bảng A1 và bảng B1 cấp tỉnh; 02 thí sinh (thị xã, thành phố chọn 03 thí sinh) có kết quả tiếp theo vào thi bảng A2 và bảng B2 cấp tỉnh (do Ban tổ chức không hỗ trợ kinh phí cho phần thi trực tuyến bằng phần mềm Gmetrix cho vòng thi cấp huyện).
+ Cấp trung học phổ thông (bảng C) mỗi trường chọn 01 thí sinh tham gia; riêng trường THPT chuyên chọn 02 thí sinh tham gia.
          - Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Khảo thí và Kiểm định chất lượng) trước ngày 31/01/2020. Thẻ dự thi, phiếu đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo thực hiện theo biểu mẫu (đính kèm).
Trên đây là Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ XX năm 2020./.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.