Header Ads

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và kế hoạch học sinh THPT năm học 2021-2022


 Căn cứ kết quả làm việc giữa Sở GDĐT tỉnh An Giang và Hiệu trưởng các trường THCS và THPT, các trường THPT về kế hoạch phát triển học sinh năm học 2021 - 2022;

Căn cứ định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS,

Sở GDĐT tỉnh An Giang thông báo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT (hệ công lập, ngoài công lập và hệ GDTX), định hướng kế hoạch học sinh THPT năm học 2021 - 2022 (xem chi tiết ở phụ lục đính kèm).

Sở GDĐT tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị trực thuộc và đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện (hoặc phối hợp thực hiện) các công việc sau:

1. Thông báo rộng rãi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2021 – 2022 trong địa phương, đơn vị của mình.

2. Tổ chức tư vấn cho cha mẹ học sinh, học sinh về phương thức tuyển sinh vào trường công lập khi có văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT; về chọn nguyện vọng khi đăng ký dự tuyển.

3. Đề nghị TTGDNN-GDTX, trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề phối hợp chặt chẽ với các Phòng GDĐT thực hiện công tác giới thiệu, tư vấn tuyển sinh các lớp đào tạo nghề, GDTX; với trường THPT công lập để tuyển sinh lớp 10 hệ GDTX.

Để tạo thuận lợi cho học sinh, học viên hệ GDTX có thể được tổ chức học hòa nhập tại trường THPT (nếu trường đủ điều kiện) như các năm học trước.

Sở GDĐT tỉnh An Giang đề nghị thủ trưởng các đơn vị có liên quan  phối hợp tổ chức thực hiện./.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.