Các vấn đề thường gặp khi sử dụng Microsoft Teams

 


Nội dung

Click để xem

Tùy chỉnh Micro và loa trên Teams

Tùy chỉnh Micro và loa máy tính - YouTube

Thiết lập kiểm soát cuộc họp và dạy học trên Teams

Cài đặt tùy chọn làm chủ cuộc họp trong Microsoft Teams - YouTube

Thay đổi nền ảo diệu trên Teams

Tính năng đổi nền ảo diệu của Microsoft Teams - YouTube

3 cách đưa công thức toán lên Microsoft Form

3 cách đưa công thức vào Microsoft Forms - YouTube

Chấm điểm nhanh trên Teams với Microsoft Form

Khớp điểm nhanh Form và Bảng điểm - YouTube

Thêm tài khoản Gmail trên Microsoft Teams

Thêm tài khoản Gmail vào Microsoft Teams - YouTube


Nguồn: sưu tầm.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.