Header Ads

Các vấn đề thường gặp khi sử dụng Microsoft Teams

 


Nội dung

Click để xem

Tùy chỉnh Micro và loa trên Teams

Tùy chỉnh Micro và loa máy tính - YouTube

Thiết lập kiểm soát cuộc họp và dạy học trên Teams

Cài đặt tùy chọn làm chủ cuộc họp trong Microsoft Teams - YouTube

Thay đổi nền ảo diệu trên Teams

Tính năng đổi nền ảo diệu của Microsoft Teams - YouTube

3 cách đưa công thức toán lên Microsoft Form

3 cách đưa công thức vào Microsoft Forms - YouTube

Chấm điểm nhanh trên Teams với Microsoft Form

Khớp điểm nhanh Form và Bảng điểm - YouTube

Thêm tài khoản Gmail trên Microsoft Teams

Thêm tài khoản Gmail vào Microsoft Teams - YouTube


Nguồn: sưu tầm.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.