Chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông - môn Hóa học (VTV7)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

Tổng ôn hóa hữu cơ | Chinh phục kỳ thi THPTQG năm 2020 | Môn Hóa học - Số 1 - YouTube

          2           

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 2 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

          3           

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 3 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

          4           

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 4 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

          5           

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 5 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

          6           

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 6 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

          7           

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 7 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

          8           

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 8 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

          9           

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 9 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

        10         

Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020: Môn Hóa học - Số 10 - Video đã phát trên VTV7 | VTV.VN

        11         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.