Chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông - môn Vật lý (VTV7)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

Khái niệm dao động cơ điều hòa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

          2           

Con lắc lò xo và Con lắc đơn | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

          3           

Viết phương trình dao động điều hòa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

          4           

Khi vị trí cân bằng không nằm tại gốc tọa độ | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

          5           

Mối quan hệ không phụ thuộc thời gian trong dao động điều hòa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

          6           

Giải toán dao động điều hòa bằng phương pháp đường tròn | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

          7           

Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa | Chinh phục kỳ thi THPTQG Vật lý - YouTube

          8           

Bài toán cực trị quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa | Chinh phục kỳ thi THPTQG Vật lý - YouTube

          9           

Tổng hợp dao động điều hòa bằng phương pháp véc tơ quay | Chinh phục kỳ thi THPTQG Vật lý - YouTube

        10         

Cơ năng trong dao động điều hòa | Chinh phục kỳ thi THPTQG Vật lý - YouTube

        11         

Sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong dao động điều hòa | Chinh phục kỳ thi THPTQG Vật lý - YouTube

        12         

Cắt ghép lò xo | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        13         

Con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        14         

Con lắc đơn chuyển động trong trường trọng lực | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        15         

Sức căng của dây treo con lắc đơn trong quá trình dao động | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        16         

Sự tắt dần và sự duy trì dao động | Chinh phục kỳ thi THPTQG Vật lý - YouTube

        17         

Sự cưỡng bức dao động và hiện tượng cộng hưởng | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        18         

Đồ thị hình sin trong dao động điều hòa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        19         

Đại cương về sóng cơ học | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        20         

So sánh dao động của 2 phần tử môi trường truyền sóng | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        21         

Dao động của 2 phần tử môi trường trong cùng một đỉnh sóng | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        22         

Giao thoa sóng cơ học | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        23         

Điều kiện sóng kết hợp trong giao thoa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        24         

Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        25         

Giao thoa giữa hai nguồn ngược pha nhau | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        26         

Bụng sóng và nút sóng trong giao thoa | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        27         

Sóng dừng | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        28         

Điều kiện hình thành sóng dừng | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        29         

Sóng Âm và Âm | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        30         

Đặc trưng sinh lý và vật lý của Âm | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        31         

Điện áp xoay chiều và Dòng điện xoay chiều | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        32         

Mạch điện xoay chiều nối tiếp | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        33         

Mạch điện xoay chiều RLrC | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        34         

Công suất tiêu thụ điện năng trên mạch xoay chiều | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        35         

Hiện tượng cộng hưởng trong mạch xoay chiều | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        36         

Đồ thị quanh điểm cộng hưởng khi ZL hoặc ZC biến thiên | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        37         

Máy phát điện xoay chiều một pha | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        38         

Máy biến áp và truyền tải điện năng | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        39         

Mạch RLC nối tiếp có R biến thiên | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        40         

Mạch RLrC nối tiếp có R biến thiên | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        41         

Dao động điện từ | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        42         

Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Vật lý - YouTube

        43         

Chuyển hóa qua lại giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        44         

Điện từ trường cảm ứng và sóng điện từ | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        45         

Phát và thu sóng điện từ | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        46         

Truyền thông tin bằng sóng điện từ | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        47         

Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        48         

Tán sắc ánh sáng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        49         

Giao thoa ánh sáng đơn sắc | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        50         

Sự truyền sóng ánh sáng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        51         

Giao thoa ánh sáng trắng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        52         

Giao thoa đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        53         

Giao thoa đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        54         

Quang phổ và Ứng dụng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        55         

Các loại tia và Ứng dụng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        56         

Hiện tượng quang điện và Thuyết lượng tử ánh sáng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        57         

Giải thích Hiện tượng Quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        58         

Hiện tượng quang điện trong | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        59         

Mẫu Nguyên tử Bohr | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        60         

Tiên đề về trạng thái dừng của nguyên tử | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        61         

Tiên đề về sự hấp thụ và bức xạ của nguyên tử | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        62         

Cấu tạo hạt nhân nguyên tử | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        63         

Độ hụt khối và Năng lượng liêt kết | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        64         

Phản ứng hạt nhân | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        65         

Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        66         

Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        67         

Phản ứng phân hạch | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        68         

Phản ứng nhiệt hạch | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        69         

Hiện tượng Phóng xạ hạt nhân | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        70         

Định luật phóng xạ | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        71         

Điện tích điện trường | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        72         

Tụ điện và Mạch điện chứa tụ | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        73         

Mạch điện chứa điện trở | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        74         

Mạch điện chứa nguồn và máy thu | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        75         

Từ trường tĩnh | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        76         

Lực từ tác dụng lên điện tích và dòng điện | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        77         

Hiện tượng cảm ứng điện từ | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        78         

Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        79         

Lăng kính và Thấu kính | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        80         

Tạo ảnh qua Thấu kính | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        81         

Hệ hai thấu kính | CPKT THPTQG môn Vật lý - YouTube

        82         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.