CV Số: 2742 /SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 24/09/2021: Triển khai công tác chuyên môn tháng 10/2021 trong điều kiện dịch COVID-19

 
Thực hiện Văn bản số 2616/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở GDĐT đã tổ chức triển khai dạy học trực tuyến từ lớp 6 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động dạy học trong tháng 9 năm 2021, Sở GDĐT đề nghị trưởng các phòng GDĐT, hiệu trưởng trường trung học phổ thông (THPT), hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học và thủ trưởng các CSGD thường xuyên (gọi chung là thủ trưởng các đơn vị) triển khai công tác chuyên môn trong tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phát huy vai trò tự chủ để linh hoạt, sáng tạo phù hợp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch (kịch bản) tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch COVID-19 theo kế hoạch giáo dục nhà trường; làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, tạo điều kiện cho học sinh trong và ngoài địa bàn tỉnh được tham gia học tập bằng nhiều hình thức tại nơi cư trú ; chủ động, linh hoạt trong việc hỗ trợ cho học sinh thiếu thiết bị được tham gia học tập và hoàn thành chương trình các môn học theo kế hoạch giáo dục nhà trường.

2. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của mỗi giáo viên trong việc chuyển đổi từ kế hoạch bài dạy trực tiếp sang kế hoạch bài dạy trực tuyến, tăng thời gian giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước thời điểm tổ chức dạy học trực tuyến, giảm thời gian thực học trực tuyến của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thời gian dạy và học trực tuyến, tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả dạy học và đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới.

3. Thực hiện nghiêm túc tinh thần nội dung tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT và Công văn số 2669/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở GDĐT xuyên suốt trong năm học 2021-2022.

4. Trong tháng 10 năm 2021, để giảm áp lực cho học sinh trong việc tổ chức dạy học trực tuyến, Sở GDĐT giao quyền tự chủ cho thủ trưởng các đơn vị sắp xếp số tiết học trực tuyến trong một tuần không quá 24 tiết/lớp (kèm theo phụ lục các phương án dạy học gợi ý thực hiện); dựa trên tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên, năng lực học tập của học sinh, đồng thời trên cơ sở đề xuất của các tổ chuyên môn, thủ trưởng đơn vị quyết định phương án thực hiện đảm bảo hiệu quả dạy học và phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

5. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cá nhân, tập thể tại các đơn vị để kịp thời tư vấn, hỗ trợ và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của ngành.

6. Thủ trưởng các đơn vị cần lưu ý phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ của tập thể sư phạm, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện; linh động để hoàn thành chương trình của các môn học; không để phát sinh thêm giờ buổi; đồng thời đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định cho giáo viên.

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19, Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn điều chỉnh để các đơn vị thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên) để được hướng dẫn, giải quyết.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch (kịch bản) tổ chức các hoạt động giáo dục trong tháng 10 năm 2021 và triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Văn bản chi tiết: Click để xem.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.