Elearning - Lớp 10 BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 10

Đầy đủ các môn học sắp xếp từ trên xuống, liên tục cập nhật. 

(click vào tên bài để xem nội dung)

Toán

Bài 1. Phương trình đường thẳng (P1) - [VTV Hà nội]

Bài 1. Phương trình đường thẳng (P2) - [VTV Hà nội]

Bài 1. Phương trình đường thẳng (P3) - [VTV Hà nội]

Bài 1. Phương trình đường thẳng (P4) - [VTV Hà nội]

Bài 1. Phương trình đường thẳng (P5) - [VTV Hà nội]

Bài 1. Phương trình đường thẳng (P6) - [VTV Hà nội]

Bài 2. Phương trình đường tròn (P1)- [VTV Hà Nội]

Bài 2. Phương trình đường tròn (P2)- [VTV Hà Nội]

Bài 2. Phương trình đường tròn (P3)- [VTV Hà Nội]

Bài 3. Elip - P1-[VTV hà nội]

Bài 4. Elip - P2-[VTV hà nội]

Ôn chương 3 Hình 10-P1-[VTV Hà nội]

Ôn cuối năm Hình 10-P2-[VTV Hà nội]

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - P1-[VTV Hà nội]

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - P2-[VTV Hà nội]

Dấu tam thức bậc 2- P1-[VTV Hà nội]

Dấu tam thức bậc 2- P2-[VTV Hà nội]

Dấu tam thức bậc 2- P3-[VTV Hà nội]

Dấu tam thức bậc 2- P4-[VTV Hà nội]

Cung và góc LG - P1-[VTV Hà nội]

Cung và góc LG - P2-[VTV Hà nội]

GTLG của một cung - P1-[VTV Hà nội]

GTLG của một cung - P2-[VTV Hà nội]

GTLG của một cung - P3-[VTV Hà nội]

Công thức LG -P1 [VTV Hà Nội]

Công thức LG -P2 [VTV Hà Nội]

Công thức LG -P3 [VTV Hà Nội]

Công thức LG - P4 [VTV Hà Nội]

PT đường thẳng trong mặt phẳng - tiết 1

PT đường thẳng trong mặt phẳng - tiết 2

PT đường thẳng trong mặt phẳng - tiết 3

PT đường thẳng trong mặt phẳng - tiết 4

PT đường thẳng trong mặt phẳng - tiết 5

PT đường thẳng trong mặt phẳng - tiết 6

PT đường tròn - tiết 1

PT đường tròn - tiết 2

PT Elip

Ôn chương 3: PP toạ độ trong MP

GTLG của một góc bất kỳ tư 0 độ đến 180 độ - P1

GTLG của một góc bất kỳ tư 0 độ đến 180 độ - P3

Tích vô hướng của hai véc tơ - P1

Tích vô hướng của hai véc tơ - P2

Tích vô hướng của hai véc tơ - P3

Hệ thức lượng trong tam giác - p3

Bất đẳng thức - P1

Bất đẳng thức - P2

Bất đẳng thức - P3

Bất đẳng thức - P4

Bất đẳng thức Bunhia-BĐT có GTTĐ

Bất phương trình một ẩn - p1

Bất phương trình một ẩn - p2

Bất phương trình hai ẩn - P1

Bất phương trình hai ẩn - P2

Dấu nhị thức bậc nhất _P1

Dấu nhị thức bậc nhất _P2

Dấu tam thức bậc hai - P 1

Dấu tam thức bậc hai - P 2

Cung và góc LG - p1

Cung và góc LG - p2

GTLG của một cung - p1

GTLG của một cung - p2

GTLG của một cung - p3

Công thức lượng giác _ P1

Công thức lượng giác _ P2

Công thức lượng giác _ P3

Công thức lượng giác _ P4

Ôn tập chương 6- cung và góc Lg- p1

Ôn tập chương 6- cung và góc Lg- p2

---------------------------------------------------------------------

BAI 1 CAC ĐINH NGHIA TUAN 1

BAI 1 2 PHEP TINH TIEN KHOI 11 TUAN 1Vật lý

Bài 1 Chuyển động cơ

 

Hóa học


Ôn tập đầu năm

Ôn tập đầu năm (TT)

Thành phần nguyên tử

Thành phần nguyên tử (TT)

Hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử (TT)

Luyện tập

Cấu tạo vỏ nguyên tử

 

Sinh học

 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống


Bài 2: Các giới sinh vật


Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước


Bài 4: Cacbohiđrat và lipit


Bài 5: Protein


Bài 6: Axit nucleic


Bài 7: Tế bào nhân sơ


Bài 8,9,10: Tế bào nhân thực


Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất


Bài 13: Khái quát năng lượng và chuyển hóa vật chất


Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất


Bài 16: Hô hấp tế bào


Bài 17: Quang hợp


Bài 18: Nguyên phân


Bài 19: Giảm phân


Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào


Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật


Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở Vi sinh vật


Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật


Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng VSV


Bài 29: Cấu trúc các loại vi rút


Bài 30: Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ


Bài 31: Vi rut gây bệnh, ứng dụng của vi rut trong thực tiễn


Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

An Giang

Bài 1

Bài 2

Bài 4

Bài 5Tin học

Tiết 1

Công nghệ


Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 6
Bài 7

Anh văn

Hệ 10 năm

UNIT 1 - FAMILY LIFE - COMMUNICATION & CULTURE
UNIT 1 - FAMILY LIFE - GETTING STARTED
UNIT 1 - FAMILY LIFE - LANGUAGE
UNIT 1 - FAMILY LIFE - LISTENING
UNIT 1 - FAMILY LIFE - LOOKING BACK
UNIT 1 - FAMILY LIFE - WRITING
speaking
reading

 Hệ 7 năm

UNIT 1 - FAMILY LIFE - COMMUNICATION & CULTURE
UNIT 1 - FAMILY LIFE - GETTING STARTED
UNIT 1 - FAMILY LIFE - LANGUAGE
UNIT 1 - FAMILY LIFE - LISTENING
UNIT 1 - FAMILY LIFE - LOOKING BACK
UNIT 1 - FAMILY LIFE - WRITING
speaking
reading

Ngữ văn

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

 

Lịch sử

SỬ 10-TIẾT 1-BÀI 1- SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ

Địa lý

bài 2-một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

tiết – bài 5-vũ trụ-hệ mặt trời và trái đất-hệ quả chuyển động tự quay quanh trục .mp4

tiết -bài 9-tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đât (tt)

ĐỊA 10-TIẾT -BÀI 13-NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA

Giáo dục công dân

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4
Tiết 5

 

Giáo dục quốc phòng

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

 

Thể dục

Bài thể dục khối 10
Bài thể dục khối 10 (tt)
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.