Elearning - Lớp 11 BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 11

Đầy đủ các môn học sắp xếp từ trên xuống, liên tục cập nhật. 

(click vào tên bài để xem nội dung)

Toán

Giới hạn dãy số - P1-[VTV Hà nội]

Giới hạn dãy số - P2-[VTV Hà nội]

Giới hạn dãy số - P3-[VTV Hà nội]

Giới hạn hàm số - P1-[VTV Hà nội]

Giới hạn hàm số - P2-[VTV Hà nội]

Giới hạn hàm số - P3-[VTV Hà nội]

Hàm số liên tục - P1-[VTV Hà nội]

Hàm số liên tục - P2-[VTV Hà nội]

Ôn chương giới hạn-[VTV Hà nội]

ĐN và YN của đạo hàm - P1-[VTV Hà nội]

ĐN và YN của đạo hàm - P2-[VTV Hà nội]

QT tính đạo hàm - P1-[VTV Hà nội]

QT tính đạo hàm - P2-[VTV Hà nội]

QT tính đạo hàm - P3-[VTV Hà nội]

Đạo hàm hs lượng giác - P1-[VTV Hà nội]

Đạo hàm hs lượng giác - P2-[VTV Hà nội]

Hai ĐT vuông góc - P1-[VTV Hà nội]

Hai ĐT vuông góc - P2-[VTV Hà nội]

ĐT vuông góc với MP - P1-[VTV Hà nội]

ĐT vuông góc với MP - P2-[VTV Hà nội]

ĐT vuông góc với MP - P3-[VTV Hà nội]

Khoảng cách - p1 [VTV Hà nội]

Khoảng cách - p2 [VTV Hà nội]

Khoảng cách - p3 [VTV Hà nội]

Bài tập đường thẳng vuông góc mặt phẳng (phần 1)

Bài tập đường thẳng vuông góc mặt phẳng (phần 2)

Bài tập đường thẳng vuông góc mặt phẳng (phần 3)

Giới hạn dãy sô - p1

Giới hạn dãy sô - p2

Giới hạn dãy sô - p3

Giới hạn hàm sô - p1

Giới hạn hàm sô - p2

Giới hạn hàm sô - p3

Hàm số liên tục

Ôn tập chương 4. giới hạn - P1

Ôn tập chương 4. giới hạn - P2

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm _P1

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm _P2

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm _P3

Quy tắc tính đoạ hàm - P1

Quy tắc tính đoạ hàm - P2

Đạo hàm Hs lượng giác -P1

Đạo hàm Hs lượng giác -P2

Hai đt vuông góc - P1

Hai đt vuông góc - P2

ĐT vuông góc với MP - P1

ĐT vuông góc với MP - P2

ĐT vuông góc với MP - P3

Khoảng cách

Ôn chương 3. Quan hệ vuông góc - p1

Ôn chương 3. Quan hệ vuông góc - p2

AN GIANG

Tiết 1

Tiết 2

Vật lý

Tiết 1

Tiết 2 

Hóa học

Ôn tập đầu năm

Ôn tập đầu năm

Sự điện li

Muối - Bazơ - Axit

Nitơ

 

Sinh học

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5, 6

Bài 7

Bài 8
Bài 9
Bài 10
Bài 11

 

Tin học

Tiết 1

Công nghệ

Tiết 1

Tiết 2 

Tiết 4

Anh văn

Hệ 10 năm

UNIT 1_LANGUAGE
UNIT 1_WRITING
Unit 1-The generation gap-Listening
UNIT 1.THE GENERATION GAP.SPEAKING
UNIT 1 READING GRADE 11
UNIT 1 THE GENERATION GAP -E11
UNIT 1_COMMUNCATION AND CULTURE.
-UNIT 1-LOOKING BACK
Unit2_communication
Unit2_getting started
Unit2_language
Unit2_listening
Unit2_lookingback
Unit2_reading
Unit2_reading2
Unit2_writing

 Hệ 7 năm

UNIT 1 - FRIENDSHIP - LANGUAGE FOCUS
UNIT 1 - FRIENDSHIP - LISTENING
UNIT 1 - FRIENDSHIP - READING
UNIT 1 - FRIENDSHIP - SPEAKING
UNIT 1 - FRIENDSHIP - WRITING
UNIT 2 - PERSONAL EXPERIENCES - LANGUAGE FOCUS
UNIT 2 - PERSONAL EXPERIENCES - LISTENING
UNIT 2 - PERSONAL EXPERIENCES - SPEAKING
UNIT 2 - PERSONAL EXPERIENCES - WRITING
UNIT 3 (LISTENING)
UNIT 3 (READING)
UNIT 3 (LANGUAGE FOCUS)
UNIT 3 SPEAKING

Ngữ văn

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Tiết 10

Tiết 11

Tiết 12

Tiết 13

Tiết 14

Tiết 15

Tiết 16

Tiết 17

 

Lịch sử

SỬ 11-TIẾT 1-BÀI 1-NHẬT BẢN

Địa lý

bài 1

bài 2-xu hướng toàn cầu hoá-khu vực hoá kinh tế

bài 3-một số vấn đề mang tính toàn cầu

ĐỊA 11-TIẾT -BÀI 5-Một số vấn đề của châu lục và khu vực


Giáo dục công dân

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4
Tiết 5

 

Giáo dục quốc phòng

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

 

Thể dục

Bài thể dục khối 11
Bài thể dục khối 11 (tt)
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.