Elearning - Lớp 9 BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 9

Đầy đủ các môn học sắp xếp từ trên xuống, liên tục cập nhật. 

(click vào tên bài để xem nội dung)

Toán

 HỌC KÌ I

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I

Bài 1. Căn bậc hai

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 6,7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 6,7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai(tt)

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (tt)

Bài 9. Căn bậc ba

Ôn tập chương I

Ôn tập chương I (tt)

CHƯƠNG II

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 2. Hàm số bậc nhất (tt)

Bài 3. Đồ thị của hàm số bậc nhất

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG I

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giácvuông

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (tt)

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác. Thực hànhngoài trời

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời (tt)

Ôn tập chương I - p1

Ôn tập chương I - p2

Ôn tập chương I - p3

CHƯƠNG II

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đườngtròn

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tt)

AN GIANG

Vật lý

Bài 10


Hóa học

Hoá học 9 | Bài 5: Chủ đề Oxit

Chủ đề Oxit

Ôn tập Oxit

Chủ đề Axit

Chủ đề Axit (TT)

Chủ đề Axit (TT)

Tiết 11 Chủ đề Bazơ

Tiết 12 Chủ đề Bazơ (TT)


 

Sinh học

SH 9 Bai 5 Lai hai cap tinh trang tiep theo


Tin học

Tiết 1

Công nghệ

Bài 5 - Tiết 1

Bài 5 - Tiết 2 

Anh văn

Hệ 7 năm

UNIT 2- GETTING STARTED
BÀI 2
UNIT 2- SPEAK
UNIT 2 - WRITING
UNIT 2 -LISTEN
UNIT 2- LANGUAGE FOCUS
UNIT 2- READING
Getting Started
BÀI 3
LANGUAGE FOCUS
Readding
Listen
Write

 

Ngữ văn

Văn 9 Bài 1 Tiết 1 Tuyên bố thế giới về quyền của trẻ em

Văn 9 Bài 1 Tiết 2 Tuyên bố thế giới về quyền của trẻ em


Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7


Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10

Lịch sử

TIẾT 1 2-BÀI 1- LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 TK XX

TIẾT 1 2-BÀI 1- LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 TK XX

Địa lý

bài 5 thực hành phân tích so sánh tháp dân số Địa 9

Giáo dục công dân

Tiết 2

Tiết 4

Tiết 5


Tiết 6
Tiết 7

ÂM NHẠC

 MỸ THUẬT

KHỐI 9 -Chủ đề 1.Tinh hoa mĩ thuật người Việt - TUẦN 3

Giáo dục quốc phòng

 

Thể dục

Bài thể dục liên hoàn khối 9 (biên soạn 32 nhịp phù hợp nam và nữ)

Video Bài thể dục liên hoàn khối 9 (biên soạn 32 nhịp phù hợp nam và nữ)

- Bài thể dục liên hoàn khối 9 tuần 4 tiết 7,8 (ôn từ nhịp 1-nhịp 32, học một số động tác bổ trợ chạy cự li ngắn). 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.