File Word - CV Số: 4040/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Nội dung chương trình từ lớp 6 đến 12 được tích hợp, tinh giản để phù hợp với việc dạy học trong bối cảnh Covid-19 phức tạp.

Ngày 16/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022. Nguyên tắc là giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn/lớp học, không bắt buộc học sinh thực hiện nội dung học tập nâng cao, trùng lặp giữa các môn hay đã quá cũ so với kiến thức khoa học hiện đại.

Một số nội dung được tích hợp theo chủ đề để tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo tính logic, phù hợp dạy học trực tuyến và trên truyền hình.

Với lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018), nhà trường sẽ tổ chức dạy học nội dung thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến. Với những phần yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà.

Đối với lớp 7 đến 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình năm 2006 và điều chỉnh nội dung các môn, nêu rõ những phần giáo viên cần làm, học sinh tự học, tự đọc, tự thực hiện.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ, các trường xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt để ứng phó với Covid-19 tại địa phương. Bộ cũng yêu cầu nhà trường không được kiểm tra, đánh giá định kỳ nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

- Văn bản chi tiết file pdf: Click để xem
- Hướng dẫn thực hiện chương trình cấp THPT file word: Click để xem
- Hướng dẫn thực hiện chương trình cấp THCS lớp 6 file word: Click để xem

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.