Môn Tiếng Việt lớp 2 (HTV)

 


Tên bài (Click để xem)

LỚP 2 - TIẾNG VIỆT | BÀI 01: ÔN KỸ NĂNG ĐỌC KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ ĐỌC CÁCH CẦM SÁCH

LỚP 2 - TIẾNG VIỆT | BÀI 02: ÔN KỸ NĂNG VIẾT KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ NGỒI VIẾT CÁCH CẦM BÚT ĐẶT VỞ

LỚP 2 - TIẾNG VIỆT | BÀI 03: ÔN KỸ NĂNG ĐỌC KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ ĐỌC CÁCH CẦM SÁCH - YouTube

LỚP 2 - TIẾNG VIỆT | BÀI 04: ÔN KỸ NĂNG VIẾT KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ NGỒI VIẾT CÁCH CẦM BÚT ĐẶT VỞ - YouTube

 LỚP 2 - TIẾNG VIỆT | BÀI 7: BÀI ĐỌC BÉ MAI ĐÃ LỚN - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 09 | BÀI 03: TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ TRẺ EM - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 10 | BÀI 04: ĐỌC THỜI GIAN BIỂU - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 11 | BÀI 05: NGHE, VIẾT BÉ MAI ĐÃ LỚN - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 12 | BÀI 06: NÓI, VIẾT LỜI GIỚI THIỆU - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 13 |BÀI 01: ĐỌC NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 14 | BÀI 02: VIẾT CHỮ HOA Ă Â VIẾT THỜI GIAN BIỂU - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 15 | BÀI 03: TỪ CHỈ SỰ VẬT CÂU KIỂU AI LÀ GÌ MỞ RỘNG VỐN TỪ TRẺ EM 


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 16 | BÀI 04: ĐỌC ÚT TIN - YouTube


LỚP 02 -TIẾNG VIỆT BÀI 17 | BÀI 05: NHÌN VIẾT NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 18 | BÀI 06: NGHE KỂ THỬ TÀI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 19 | BÀI 01: ĐỌC TÓC XOĂN VÀ TÓC THẲNG - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 20 | BÀI 02: VIẾT CHỮ HOA B NÓI ĐÁP LỜI CHÚC MỪNG LỜI KHEN NGỢI


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 21| BÀI 03: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, CÂU KIỂU AI LÀM GÌ, MỞ RỘNG VỐN TỪ BẠN BÈ 


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 22 | BÀI 04: ĐỌC LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 23 | BÀI 05: NGHE VIẾT LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 24 | BÀI 06: NÓI, VIẾT LỜI CẢM ƠN - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 25 | BÀI 01: ĐỌC NHỮNG CÁI TÊN - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 26 | BÀI 02: VIẾT CHỮ HOA C ĐẶT TÊN CHO BỨC TRANH - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 27 | BÀI 03: VIẾT HOA TÊN NGƯỜI MỞ RỘNG VỐN TỪ BẠN BÈ


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 28 | BÀI 04: ĐỌC CÔ GIÓ - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 29 | BÀI 05: NGHE VIẾT AI DẬY SỚM - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 30| BÀI 06: NGHE KỂ CHUYỆN Ở PHỐ CÂY XANH - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 31 | BÀI 01: ĐỌC BỌ RÙA TÌM MẸ - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 33 | BÀI 03: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM CÂU KIỂU AI THẾ NÀO MỞ RỘNG VỐN TỪ GIA ĐÌNH - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 34 | BÀI 04: ĐỌC CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 35 | BÀI 05: NGHE ,VIẾT BỌ RÙA TÌM MẸ - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 36 | BÀI 06: VIẾT TIN NHẮN - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 37 | BÀI 01: ĐỌC MẸ - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 38 | BÀI 02: VIẾT CHỮ HOA E Ê LUYỆN TẬP ĐẶT TÊN CHO BỨC TRANH - YouTube


LỚP 02 -TIẾNG VIỆT - BÀI 39 | BÀI 03: TỪ CHỈ SỰ VẬT DẤU CHẤM MỞ RỘNG VỐN TỪ GIA ĐÌNH - YouTube


LỚP 02 -TIẾNG VIỆT - BÀI 40 | BÀI 04: ĐỌC CON LỢN ĐẤT - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 41| BÀI 05: NHÌN VIẾT MẸ - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 42 | BÀI 06: NGHE KỂ SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 43 - BÀI 01: ĐỌC CÔ CHỦ NHÀ TÍ HON - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT - BÀI 44 | BÀI 02: VIẾT CHỮ HOA G NÓI ĐÁP LỜI CHÀO HỎI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT | BÀI 45: BÀI 03 TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG CÂU KIỂU AI LÀM GÌ MỞ RỘNG VỐN TỪ GIA ĐÌNH TT - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT | BÀI 46: BÀI 04 ĐỌC BƯU THIẾP - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT | BÀI 47: BÀI 05 NHÌN VIẾT ÔNG TÔI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT | BÀI 48: BÀI 06 NÓI VIẾT LỜI XIN LỖI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 49 | BÀI 01: ĐỌC BÀ NỘI, BÀ NGOẠI - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT BÀI 50 | BÀI 02: VIẾT CHỮ HOA H, VIẾT BƯU THIẾP - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT | BÀI 51: BÀI 03 TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG CHỈ TÌNH CẢM CÂU KIỂU AI THẾ NÀO MỞ RỘNG - YouTube


LỚP 02 - TIẾNG VIỆT | BÀI 52: BÀI 04 ĐỌC BÀ TÔI - YouTube(tiếp tục cập nhật)


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.