Môn Toán lớp 1 (HTV)

  Tên bài (Click để xem)

 LỚP 1 - TOÁN | BÀI 01: GIỚI THIỆU LÀM QUEN VỚI LỚP 1 HƯỚNG DẪN HỌC QUA TRUYỀN HÌNH

 

LỚP 1 - TOÁN | BÀI 02: LỚP 1 CỦA EM - YouTube

 

LỚP 01 - TOÁN BÀI 03: VỊ TRÍ - TIẾT 1 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN BÀI 04: VỊ TRÍ - TIẾT 2 - YouTube

 

LỚP 01 - TOÁN BÀI 05: KHỐI HỘP CHỮ NHẬT KHỐI LẬP PHƯƠNG - YouTube

 

LỚP 01 - TOÁN BÀI 06: HÌNH TRÒN HÌNH TAM GIÁC HÌNH VUÔNG HÌNH CHỮ NHẬT TIẾT 01

 

LỚP 01 - TOÁN BÀI 07: HÌNH TRÒN HÌNH TAM GIÁC HÌNH VUÔNG HÌNH CHỮ NHẬT TIẾT 02 

 

LỚP 01 - TOÁN BÀI 08: XẾP HÌNH - YouTube

 

LỚP 01 - TOÁN BÀI 09 :THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM VUI TRUNG THU - YouTube

 

LỚP 01 - TOÁN BÀI 11: CÁC SỐ 4, 5 - TIẾT 01 - YouTube

 

LỚP 01 - TOÁN BÀI 12 - CÁC SỐ 4 5 TIẾT 02 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN - BÀI 13: TÁCH GỘP SỐ TIẾT 01 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN - BÀI 14: TÁCH GỘP SỐ TIẾT 02 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN | BÀI 15: BẰNG NHAU NHIỀU HƠN ÍT HƠN - YouTube


LỚP 01 - TOÁN BÀI 16: SO SÁNH CÁC SỐ BẰNG LỚN HƠN BÉ HƠN - YouTube


LỚP 01 - TOÁN | BÀI 17: CÁC DẤU BĂNG LỚN HƠN NHỎ HƠN TIẾT 01 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN |BÀI 18: CÁC DẤU BẰNG LỚN HƠN NHỎ HƠN TIẾT 02 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN | BÀI 19: SỐ 06 TIẾT 01 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN BÀI 20: SỐ 06 - TIẾT 02 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN BÀI 21: SỐ 07 - TIẾT 01 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN BÀI 22: SỐ 07 TIẾT 02 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN | BÀI 23: SỐ 08 TIẾT 01 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN | BÀI 24: SỐ 08 TIẾT 02 - YouTube


LỚP 01 - TOÁN | BÀI 25: SỐ 09 TIẾT 01 - YouTube

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.