Học trên truyền hình An Giang - Lớp 5

 


  • Tất cả file Power Point bài dạy: link
(Video và Power Point liên tục cập nhật theo tuần).


VIDEO TOÁN LỚP 5

Ghi chú

Tên bài (Click để xem)

 

Ôn tập củng cố kiến thức môn Toán cho học sinh vào lớp 5 (7-9-2021)


Môn Toán - Lớp 5 - Bài: Hỗn số (8-10-2021)


Môn Toán lớp 5 - Bài: Ôn tập: So sánh hai phân số 


Môn: Toán lớp 5 - Bài: Ôn tập về giải toán


Ôn tập và bổ sung về giải toán (22-10-2021)


Bài: Milimet vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (29-10-2021)


Lớp 5 - Bài: Luyện tập (SGK Trang 30)


Bài: Hàng của số thập phân


Bài: So sánh hai số thập phân


Bài: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân


Bài: Tổng nhiều số thập phân


Bài: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Bài: "Nhân một số thập phân với một số thập phân"


Bài: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

VIDEO TIẾNG VIỆT LỚP 5

Ghi chú

Tên bài (Click để xem)

 

Ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng việt cho học sinh vào lớp 5 (6-9-2021)


Môn Tiếng Việt - Lớp 5 - Bài: Luyện tập về từ đồng nghĩa (8-10-2021)


Môn Tiếng Việt lớp 5 - Bài: Từ đồng nghĩa


Luyện từ và câu lớp 5 - Bài: Mở rộng vốn từ "Nhân dân"


Bài: Từ trái nghĩa (22-10-2021) | ATV


Bài: Từ đồng âm (29-10-2021) | ATV


Bài: Dùng từ đồng âm để chơi chữ


Bài : Từ nhiều nghĩa


Bài: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên


Bài: Đại từ


Bài: Ôn tập giữa học kỳ


Lớp 5 - Bài: Quan hệ từ


Bài: "Luyện tập về quan hệ từ"


Bài: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.