Học trên truyền hình An Giang - Lớp 4

 


  • Tất cả file Power Point bài dạy: link
(Video và Power Point liên tục cập nhật theo tuần).


VIDEO TOÁN LỚP 4

Ghi chú

Tên bài (Click để xem)

 


Hướng dẫn học trực tuyến và ôn tập kiến thức Môn Tiếng việt - Môn Toán Lớp 2 và Môn Toán Lớp 4 (từ phút thứ 20)


Môn Toán lớp 4 - Bài: Ôn tập các số đến 100000 (30-9-2021)


Môn Toán lớp 4 - Bài: So sánh các số có nhiều chữ số (7-10-2021)


Môn Toán - Lớp 4 - Bài: Dãy số tự nhiên (14-10-2021)


Bài: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên | ATV


Bài: Tìm số trung bình cộng (28-10-2021) | ATV


Bài: Luyện tập chung (4-11-2021)


Tính chất giao hoán của phép cộng


Tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó


Bài: Hai đường thẳng song song


Bài: Nhân với số có một chữ số


Nhân với số tận cùng là chữ số 0


Bài: Nhân một số với một hiệu


Bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

VIDEO TIẾNG VIỆT LỚP 4

Ghi chú

Tên bài (Click để xem)


Ôn tập kiến thức Môn Tiếng Việt, Môn Toán cho học sinh vào Lớp 2 và Môn Tiếng Việt Lớp 4 | ATV - YouTube (từ phút thứ 11)


Môn luyện từ và câu lớp 4 - Bài: Cấu tạo của tiếng


Môn Tiếng Việt - Lớp 4 - Bài 4: Truyện cổ nước mình 


Môn tập đọc lớp 4 - Bài: Thư thăm bạn (13-10-2021)


Bài: Từ ghép và từ láy (20-10-2021)| ATV


Bài: Mở rộng vốn từ: Trung thực-Tự trọng | ATV


Bài: Danh từ chung và danh từ riêng


Bài: Trung thu độc lập (10-11-2021)


Bài: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài


Bài: Động từ


Bài: Ôn tập (8-12-2021)


Lớp 4 - Bài: Tính từ


Mở rộng vốn từ "Ý chí- nghị lực"


Bài: Câu hỏi và dấu chấm hỏi (29-12-2021)


 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.