Học trên truyền hình An Giang - Lớp 3

 


  • Tất cả file Power Point bài dạy: link
(Video và Power Point liên tục cập nhật theo tuần).


VIDEO TOÁN LỚP 3

Ghi chú

Tên bài (Click để xem)


Hướng dẫn học trực tuyến môn Toán, môn Tiếng Việt lớp 1 và ôn tập môn Toán lớp 3 (từ phút thứ 7)


Môn Toán lớp 3 - Bài: Cộng trừ các số có 3 chữ số (30-9-2021)


Môn Toán lớp 3 - Bài: Ôn tập các bảng nhân (7-10-2021)


Môn Toán - Lớp 3 - Bài: Xem đồng hồ (14-10-2021) 


Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số | ATV


Môn Toán lớp 3 - Bài: Bảng chia 6 (28-10-2021) | ATV


Bài: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số


Gấp một số lên nhiều lần


Bài: Luyện tập


Bài: Đề-ca-mét, héc-tô-mét (25-11-2021)


Bài: Bài toán giải bằng hai phép tính


Bảng nhân 8


Bài: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé


Luyên tập (SGK trang 64)

VIDEO TIẾNG VIỆT LỚP 3

Ghi chú

Tên bài (Click để xem)


Hướng dẫn học trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 và ôn tập môn Tiếng Việt lớp 3 (từ phút thứ 11)


Môn Tập làm văn lớp 3 - Bài: Nói về Đội Thiếu niên Tiền Phong


Môn Tiếng Việt - Lớp 3- Bài: Từ ngữ về thiếu nhi-Ôn tập câu: Ai là gì?


Môn tập đọc lớp 3 - Bài: Chiếc áo len (13-10-2021)


Lớp 3- Bài: Từ ngữ về gia đình - Ôn tập câu: Ai là gì?


Tập đọc Lớp 3 - Bài: Người lính dũng cảm | ATV


Bài: Nhớ lại buổi đầu đi học


Luyện từ và câu lớp 3 (10-11-2021)


Lớp 3- Bài: Các em nhỏ và cụ già


Bài: Ôn tập giữa học kỳ I


Bài: So sánh. Dấu chấm


Bài: Từ ngữ về quê hương, ôn tập câu ai làm gì?


Bài: "Cảnh đẹp non sông"


Bài: Mở rộng vốn từ (29-12-2021)


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.