Tạo lớp học trên Microsoft Team

  - Khởi động và đăng nhập vào Microsoft Team, Nếu chưa biết cách đăng nhập hãy click vào đây để được hướng dẫn

- Chọn Teams trên thanh menu của phần mềm và chọn Tham gia hoặc tạo nhóm.- Nháy vào Tạo nhóm 
- Chọn Tạo lớp học, tạo lớp học để có đầy đủ các tính năng cho giáo viên quản lý và đặc biệt là tính năng ghi hình.


- Nháy Tiếp theo để tiếp tục quá trình tạo lớp.
- Chọn thêm học viên bằng địa chỉ mail của học viên, nếu chưa xác định được học viên hãy nháy bỏ qua, sau đó có thể thêm học viên sau.

- Đến đây quá trình tạo lớp thành công

- Khi tạo lớp học thành công có 2 cách để học viên tham gia lớp học hoặc cuộc họp:
+ Cách 1: Những  học sinh được thêm vào nhóm thì link tham gia lớp học sẽ hiển thị trên tài khoản cá nhân của học sinh.
+ Cách 2: Ta copy link lớp học gửi cho học sinh. 
Chúc thành công!

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.