Tạo nhóm, tạo kênh trong Microsoft Team

1. Tạo nhóm:

Bước 1: Khởi động và đăng nhập vào Microsoft Team.

Bước 2: Chọn Team và chọn tiếp tạo nhóm.-Bước 3:  Chọn Tạo lớp học, tạo lớp học để có đầy đủ các tính năng cho giáo viên quản lý và đặc biệt là tính năng ghi hình..


- Bước 4: Đặt tên cho nhóm và nháy tiếp theo.

- Bước 5: Chọn thêm học viên bằng địa chỉ mail của học viên, nếu chưa xác định được học viên hãy nháy bỏ qua, sau đó có thể thêm học viên sau


- Đến đây quá trình tạo nhóm hoàn tất.


2. Tạo kênh trong nhóm:

- Tùy vào yêu cầu của công việc ta sẽ tạo kênh cho phù hợp.

- Sử dụng trong giảng dạy thì mỗi kênh đóng vai trò như một môn học.

- Để tạo kênh ta thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn vào dấu ba chấm bên phải tên nhóm và chọn thêm kênh:

Bước 2: Đặt tên kênh và chọn các tùy chọn bảo mật.


Bước 3: Nháy thêm kênh để hoàn tất quá trình tạo kênh.


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.