Header Ads

TÀI LIỆU TẬP HUẤN MA TRẬN ĐẶC TẢ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC HỌC SINH

 


Nội dung gồm có:
1. Ma trận, đặc tả, đề kiểm tra do Bộ Giáo dục tập huấn ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An.
2. Tài liệu An Giang tổ chức tập huấn ngày 26 và 27 tháng 07 năm 2022.

Để tải tài liệu, Quý Thầy Cô vui lòng truy cập vào Link sau: TẢI VỀ SỬ DỤNG

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.