Giới thiệu kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras và kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (AMC)


 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 68/EDMICRO ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Công ty TNHH Giáo dục EDMICRO về việc Tổ chức kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (AMC) và kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras.

Qua nghiên cứu website https://bebras.vnhttps://www.amcvietnam.edu.vn, kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (AMC) và kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras là hai kỳ thi Toán học và Tư duy thuật toán dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT; đây là hai kỳ thi được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào học Toán học, Tin học theo xu hướng hội nhập quốc tế, tạo ra sân chơi mở cho các em học sinh. Thông qua hai kỳ thi, các em học sinh sẽ được tiếp cận hệ thống đánh giá năng lực Toán học để đo lường kết quả học tập trên cả 3 góc độ: hiểu, áp dụng thực tế và khả năng lập luận; thúc đẩy việc học tập Toán học, Tin học và phát triển tư duy một cách hiệu quả, tăng cường tính cạnh tranh và khả năng hội nhập với các học sinh trên toàn thế giới. Hai kỳ thi có số lượng thí sinh tham dự lớn trên thế giới, hàng năm thu hút gần 10 triệu thí sinh đến từ 70 quốc gia đăng ký dự thi trên tinh thần tự nguyện.

Tùy điều kiện thực tế, nhà trường nghiên cứu, thông tin, hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia trên tinh thần tự nguyện (tài liệu gửi kèm công văn này).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ qua số điện thoại 0969.527539 gặp ông Trần Ngọc Hưng để được hỗ trợ.

Đề nghị trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị có nghiên cứu để triển khai cho giáo viên và học sinh tham khảo./.
Các công văn thông báo về Hội thi và thể lệ

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.