Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của tỉnh An Giang

Học kỳ 1 bắt đầu ngày 5/9/2022 ở các cấp, từ  mầm non, tiểu học, THCS và THPT; THCS và THPT (hệ giáo dục thường xuyên) do đơn vị tự quyết định. Kết thúc học kỳ I, ngày 6/1/2023, từ mầm non đến THCS và THPT; THCS và THPT (hệ giáo dục thường xuyên) chậm nhất đến ngày 7/1/2023.

Bắt đầu học kỳ II, từ ngày 9/1/2023 ở các cấp; riêng hệ giáo dục thường xuyên do đơn vị tự quyết định. Kết thúc học kỳ II, từ ngày 19/5/2023 ở các cấp; riêng hệ giáo dục thường xuyên chậm nhất đến ngày 20/5/2023. Tổng kết năm học đồng loạt các cấp học trước ngày 31/5/2023.


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.