TÀI LIỆU HỖ TRỢ GIÁO VIÊN KHỐI 7 NĂM HỌC 2022 - 2023


 TÀI LIỆU HỖ TRỢ GIÁO VIÊN KHỐI 7 
NĂM HỌC 2022 - 2023

1. MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

    - Kế hoạch tổ chuyên môn

        Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về

    - Phân phối chương trình

        Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về

    - Giáo án
        Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về

2. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

- Kế hoạch giáo dục của giáo viên
- Phân phối chương trình
- Giáo án
      Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về
3. MÔN NGỮ VĂN
- Kế hoạch giáo dục của giáo viên
- Phân phối chương trình
- Giáo án
     Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về
4. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
- Phân phối chương trình
    Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về
- Giáo án
     Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về
5. MÔN CÔNG NGHỆ
- Giáo án
    Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về
6. MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
- Kế hoạch
    Quý Thầy/Cô nhấn vào Tải về để lấy file: Tải về


ĐƯỜNG LINK TỔNG THỂ 6 MÔN: TẢI VỀKhông có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.