PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 10 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TIN HỌC 10 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC
1. NỘI DUNG.
- Gồm có 2 phần:
    + Định hướng theo Tin học ứng dụng (ICT) có 70 tiết. Chủ đề 1 chỉ dạy bài 1,2,7
    + Định hướng theo Khoa học máy tính (CS) có 70 tiết. Không dạy chủ đề 4 Ứng dụng Tin học
- Lưu ý: Không có tiết ôn tập
- Để tải file quý Thầy/Cô nhấn vào đây: Tải về2. GIÁO ÁN TIN HỌC 10 
Nội dung gồm 6 chủ đề 34 bài
Mỗi bài soạn theo 2 tiết
- Để tải file quý Thầy/Cô nhấn vào đây: Tải về

1 nhận xét:

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.