Header Ads

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 10 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TIN HỌC 10 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC
1. NỘI DUNG.
- Gồm có 2 phần:
    + Định hướng theo Tin học ứng dụng (ICT) có 70 tiết. Chủ đề 1 chỉ dạy bài 1,2,7
    + Định hướng theo Khoa học máy tính (CS) có 70 tiết. Không dạy chủ đề 4 Ứng dụng Tin học
- Lưu ý: Không có tiết ôn tập
- Để tải file quý Thầy/Cô nhấn vào đây: Tải về2. GIÁO ÁN TIN HỌC 10 
Nội dung gồm 6 chủ đề 34 bài
Mỗi bài soạn theo 2 tiết
- Để tải file quý Thầy/Cô nhấn vào đây: Tải về

1 nhận xét:

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.