Sản phẩm STEM môn Tin học cấp THCS

 SẢN PHẨM STEM CẤP THCSTIN HỌC 6:

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet


Chủ đề E: Ứng dụng tin học

1. Bảng tên để bàn


2. Thiệp chúc mừng 8 tháng 3


TIN HỌC 7:

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

Chủ đề D: Đạo đức pháp luật và văn hóa trong môi trường số


Chủ đè E: Ứng dụng tin học

Powerpoint

Để tải tài liệu, Quý Thầy Cô vui lòng nhấn chuột vào TẢI VỀ.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.