Sản phẩm STEM môn Tin học THPT

 


KẾ HOẠCH BÀI DẠY STEM

TÍNH VÀ XẾP LOẠI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF

Môn: Tin học 10 Thời gian: 1 tiết

Yêu cầu cần đạt:

- Tạo được chương trình hoàn chỉnh để tính điểm TB và xếp loại của môn nghề phổ thông

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

- Trình bày được các phép toán với kiểu dữ liệu logic

- Sử dụng được câu lệnh rẽ nhánh If trong lập trình

2. Về năng lực

Thực hiện bài học này sẽ góp phần giúp học sinh rèn luyện và phát triển một số năng lực với các biểu hiện chủ yếu sau đây:

        Biết được các cấu trúc dữ liệu cơ bản, viết được thuật toán có sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để giải quyết bài toán

        Viết được chương trình hoàn chỉnh

3. Về phẩm chất

- Tự tìm tòi khám phá thêm công thức tính điểm TB, cách xếp loại và đưa ra điểm khuyến khích trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT , cách vận dụng câu lệnh rẽ nhánh để giải quyết bài toán

- Giúp đỡ bạn bè trong quá trình làm việc và tìm hiểu.

- Trung thực trong việc báo cáo sản phẩm và quá trình làm sản phẩm, thể hiện rõ những kĩ năng thành thạo, và trình bày các vấn đề gặp khó khăn cần hỗ trợ.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

        Các thiết bị dạy học: máy tính, máy chiếu, phần mềm Python

        Học liệu: Bài 19 - SGK Tin học 10 Kết nối tri thức

        Nguyên vật liệu:

o   Giấy A4

III. Tiến trình dạy học

1.      Hoạt động 1: Xác định yêu cầu để tìm công thức tính điểm TB và cách xếp loại (7 phút)

a. Mục tiêu

– Học sinh hiểu rõ tại sao cần tìm hiểu công thức tính điểm TB, cách xếp loại thi nghề và đưa ra điểm khuyến khích trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT với điểm thi lý thuyết và thực hành.

b. Nội dung hoạt động

– Bài toán vấn đề: Hằng năm, Sở thường tổ chức kì thi nghề phổ thông để cộng điểm khuyến khích trong thi tốt nghiệp THPT. Các em tự kiểm tra xếp loại và điểm cộng cá nhân được bao nhiêu điểm, xếp loại gì? Và được cộng bao nhiêu điểm khuyến khích.

Xác định nhiệm vụ viết chương trình tính điểm TBM, cách xếp loại và đưa ra điểm khuyến khích trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT với các tiêu chí:

            + Xác định được bài toán (10 điểm)

+ Đưa ra được bản thiết kế (thuật toán của bài toán) (20 điểm)

            + Có sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để giải quyết bài toán (20 điểm)

            + Chạy đúng chương trình với các bộ input đặc trưng (20 điểm)

            + Giải thích được bản thiết kế và chương trình (20 điểm)

+ Sản phẩm đưa ra kết quả Đạt hay Hỏng. (10đ)

c. Sản phẩm học tập

            - Câu trả lời của học sinh

            - Bảng phân công nhiệm vụ của học sinh trong nhóm

            - Có thể thiết kế trên giấy trước.

d. Tổ chức hoạt động

– Giáo viên đặt vấn đề.

– Giáo viên chia nhóm, phân công nhiệm vụ cho các nhóm: Tìm công thức để tính điểm TB, cách xếp loại và đưa ra điểm khuyến khích trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT dựa vào điểm thi lý thuyết và thực hành của một thí sinh.

– Giáo viên giới thiệu các tiêu chí đánh giá sản phẩm (như phần Nội dung hoạt động).

– Học sinh thảo luận các nội dung về cách tìm công thức tính điểm trung bình nghề, cách xếp loại thi nghề, điểm khuyến khích và phân công nhiệm vụ trong nhóm.

– Giáo viên xác nhận kiến thức cần có là sử dụng phần mềm lập trình với cấu trúc rẽ nhánh để tính điểm TB, in ra kết quả xếp loại nghề phổ thông và đưa ra điểm khuyến khích trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh củng cố lại các kiến thức này trong sách giáo khoa để thực hiện được tạo sản phẩm với các tiêu chí đã cho.

.......................................

LINK TỔNG HỢP

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.