KẾT QUẢ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023

1. Môn Ngoại Ngữ (Tiếng Anh)
2. Môn Ngoại Ngữ (Khơmer)
3.Đoàn Đội
4. Ngoài Giờ
5. Giáo dục quốc phòng
6. Thể dục thể thao
7. Giáo dục công dân
8. Công Đoàn
9. Thư viện - Thiết bị
10. Sinh học
11. Kỹ Thuật Nông Nghiệp
12. Địa lý
13. Lịch sử
14. Tin Học
15.Toán học
16. Công nghệ
17. Mĩ Thuật - Âm Nhạc
18. Chủ nhiệm
19. Hướng nghiệp
20. Môn Vật lý
21. Môn Hóa

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.