Điểm chuẩn Tuyển sinh 10 năm học 2023-2024

 


Học  sinh  liên  hệ  với  các  trường  THPT,  THCS  &  THPT  nơi  đăng  ký nguyện vọng 1 để thực hiện các bước sau:
+ Nếu trúng tuyển nguyện 1:  liên hệ với trường đã trúng tuyển để  xác nhận nhập học và để biết ngày tập trung học sinh.
+ Nếu trúng tuyển nguyện vọng 2: rút hồ sơ  tại trường đã đăng ký nguyện vọng 1 nộp về trường trúng tuyển nguyện vọng 2.
+ Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, 2: rút hồ sơ  tại trường đã đăng ký nguyện vọng 1  nộp  về  các trường THPT ngoài công lập hoặc  trường Trung  cấp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên,  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  &Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang theo thời gian qui định.
Thời gian xác nhận nhập học, rút hồ sơ và nộp hồ sơ nhập học: từ ngày 10/07/2023 đến hết ngày 25/07/2023. 


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.