Hướng dẫn dạy học qua internet, truyền hình đối với tiểu học


Tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch, trong đó có học sinh cấp tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu phòng GDĐT và các trường phổ thông có cấp tiểu học,tăng cường các hình thức tổ chức dạy học cho học sinh học tập hoàn thành chương trình lớp học năm học 2019-2020. Để việc dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bảo đảm chất lượng, các trường cần thực hiện một số nội dungcụ thể như sau:
1. Phòng GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và hình thức dạy học của nhà trường hiện nay (ôn tập kiến thức đã học và giảng dạy kiến thức học kỳ II năm học 2019-2020 tùy theo khả năng của từng khối lớp, từng đối tượng học sinh), để cha mẹ học sinh hiểu đúng và phối hợp cùng với nhà trường theo dõi, quản lý tình hình học tập của học sinh tại nhà.

2.Trường tiểu học thực hiện rà soát, điều chỉnhkế hoạch, nội dung dạy học theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, xây dựng kế hoạch dạy học qua internet và lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường, phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các bài học qua internet; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp hỗ trợ của học sinh học tập; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.
Phòng GDĐT quản lý chặt ch kế hoạch dạy học các trường để theo dõi, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo tính hiệu quả của hình thức học tập này.
Bên cạnh đó, các nhà trường thực hiện hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học do Bộ GDĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia kênh VTV7 và một số kênh truyền hình khác được công bố trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT.
3.Các trường tổ chức linh hoạt đa dạng hình thức triển khai học tập qua mạng internet, yêu cầu giáo viênlựa chọn một số nội dung trọng tâm, bài tập, bài giảng quan trọng đã được ghi hình, quay video… Mỗi khối lớp, mỗi ngày chọn 1 giáo viên dạy ghi hình gửi cho học sinh trong khối để cùng học, thông qua hệ thống tin nhắn, email, group của lớp, trang web của trường, liên lạc điện tử hoặc thông qua các ứng dụng như YouTube, Facebook, Viber, Zalo…thông báo rộng rãi để học sinh vào truy cập và tham gia học tập.(Giáo viên có thể tham khảo website congdong.edu.vn giới thiệu chương trình học trực tuyến cho học sinh)
Sở GDĐT phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình An Giang phát sóng mỗi ngày dạy 1 tiết bài mới ở tiểu học (Toán và Tiếng Việt lớp 4, 5), bắt đầu từ 8g00 ngày 20/4/2020.
4.Trong quá trình dạy, giáo viên tăng cường tương tác với học sinh qua các kênh để nắm bắt ý thức học tập, chất lượng học tập và những khó khăn của học sinh qua bài giảng. Thường xuyên nhắc nhở học sinh, gửi lịch phát bài giảng của các đài truyền hình trung ương và địa phương để học sinh tham gia học tập, sau đó, có câu hỏi, bài tập để đánh giá kết quả học tập qua truyền hình của học sinh.
5. Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định. Nhà trường có trách nhiệm thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các học sinh không có điều kiện tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian thực hiện dạy học trực tuyến.
6. Phòng GDĐT báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp đã chỉ đạo liên quan đến hoạt động chuyên môn dạy và học trong thời gian học sinh nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo thực hiện theo mẫu gửi về Sở (qua Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học) chậm nhất ngày 30/4/2020.
Ngoài ra, Sở sẽ thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để có hướng dẫn  kịp thời trong những trường hợp phát sinh khác. Mọi thông tin cần biết, các đơn vị liên hệ về Sở (Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học) để được hướng dẫn thêm.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.