Chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông - môn Lịch sử (VTV7)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

Phương pháp, kĩ thuật ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử - Phần 1 | CPKT THPTQG môn Lịch sử - YouTube

          2           

Phương pháp, kĩ thuật ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử - Phần 2 | CPKT THPTQG môn Lịch sử - YouTube

          3           

Cách mạng Nga và Liên Xô 1917 – 1941 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

          4           

Chủ nghĩa tư bản và hai cuộc chiến tranh thế giới | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

          5           

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới 1945 – 2000 (Phần 1) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

          6           

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới 1945 – 2000 (Phần 2) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

          7           

Nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược 1858 – 1867 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

          8           

Việt Nam tiếp tục chống Pháp xâm lược 1867 – 1884 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

          9           

Phong trào chống Pháp theo phạm trù phong kiến 1885 – 1896 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        10         

So sánh, nhận xét về phong trào Cần vương và Yên Thế | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        11         

Phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX (Phần 1) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        12         

Phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX (Phần 2) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        13         

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 - 1930) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        14         

Đảng lãnh đạo cuộc vận động giải phóng dân tộc (1930-1945) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        15         

Khái quát lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        16         

Khái quát lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        17         

Khái quát lịch sử Việt Nam giai đoạn 1975 – 2000 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        18         

Làm quen các dạng câu hỏi thường gặp | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        19         

Những sự kiện lớn của thế giới tác động tới Việt Nam (giữa thế kỉ XIX-1945) | CPKT THPTQG Lịch sử - YouTube

        20         

Những sự kiện lịch sử lớn của thế giới tác động tới Việt Nam (1945 - 2000) | CPKT THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        21         

Tổng hợp và chuyên sâu lịch sử Việt Nam 1858 – 1930 (Phần 1) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        22         

Tổng hợp và chuyên sâu lịch sử Việt Nam 1858 – 1930 (Phần 2) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        23         

Tổng hợp và chuyên sâu lịch sử Việt Nam 1930 – 1945 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        24         

Tổng hợp và chuyên sâu lịch sử Việt Nam 1945 – 2000 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        25         

Khái quát phong trào đấu tranh giành độc lập thế kỷ 20 và Khu vực Đông Nam Á | CPKT THPTQG Lịch sử - YouTube

        26         

Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản từ năm 1945 đến 2000 | CPKT THPTQG Lịch sử - YouTube

        27         

So sánh Liên minh châu Âu và ASEAN | CPKT THPTQG Lịch sử - YouTube

        28         

Vấn đề quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến 2000 | CPKT THPTQG Lịch sử - YouTube

        29         

Hệ thống kiến thức Lịch sử Việt Nam năm 1930 đến 2000 | CPKT THPTQG Lịch sử - YouTube

        30         

Livestream bổ trợ kiến thức và giải đáp thắc mắc - Số 1 | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        31         

Livestream bổ trợ kiến thức và giải đáp thắc mắc - Số 2 (phần 1) | CPKT THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        32         

Livestream bổ trợ kiến thức và giải đáp thắc mắc - Số 2 (phần 2) | CPKT THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        33         

Livestream bổ trợ kiến thức và giải đáp thắc mắc - Số 3 (phần 1) | CPKT THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        34         

Livestream bổ trợ kiến thức và giải đáp thắc mắc - Số 3 (phần 2) | CPKT THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        35         

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia - Đề 1(Phần 1) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        36         

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia - Đề 1 (Phần 2) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        37         

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia - Đề 2 (Phần 1) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        38         

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia - Đề 2 (Phần 2) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        39         

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia - Đề 3 (Phần 1) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        40         

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia - Đề 3 (Phần 2) | Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử - YouTube

        41         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.