Header Ads

Chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông - môn Toán (VTV7)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

Tính đơn điệu của hàm số bậc nhất trên bậc nhất | CPKTQG Toán - YouTube

          2           

Tính đơn điệu của hàm đa thức | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

          3           

Cực trị của hàm số | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

          4           

Cực trị của hàm số chứa dấu trị tuyệt đối | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

          5           

Tiệm cận của đồ thị hàm số | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

          6           

"Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số" | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

          7           

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

          8           

Tiệm cận của đồ thị hàm mũ, logarit | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

          9           

Sự tương giao của hàm số bậc nhất trên bậc nhất với đường thẳng | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        10         

Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba và đường thẳng | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        11         

Sự tương giao của đồ thị hàm trùng phương và đường thẳng | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        12         

Mở đầu về Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - YouTube

        13         

Phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        14         

Tiếp tuyến của hàm hợp siêu hay | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        15         

Phương trình mũ bài bản | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        16         

Phương pháp hàm số | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        17         

Phương trình, bất phương trình logarit cơ bản | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        18         

Phương pháp hàm số giải phương trình logarit | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        19         

Bài tập tổng hợp phương trình mũ, logarit | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        20         

Bài toán lãi kép | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        21         

Nguyên hàm cơ bản | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        22         

Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        23         

Nguyên hàm, tích phân từng phần & Ứng dụng vật lý của tích phân | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        24         

Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        25         

Ứng dụng của tích phân: Tính thể tích khối tròn xoay | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        26         

Đổi biến tính tích phân như thế nào | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        27         

Tiêu diệt trắc nghiệm: Tích phân hàm ẩn hay và khó | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        28         

Tiêu diệt trắc nghiệm: Tích phân hàm ẩn hay và khó | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        29         

Tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        30         

Phương trình trùng phương ẩn phức | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        31         

Phương trình bậc 2 ẩn phức | Chinh phục kỳ thi THPTQG 2020 - YouTube

        32         

Phương trình bậc nhất ẩn phức | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        33         

Hai số phức bằng nhau (Giải phương trình ẩn phức) | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        34         

Giải nhanh trắc nghiệm min, max số phức - phần 1 | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        35         

Giải nhanh trắc nghiệm Min, max số phức - phần 2 | | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        36         

Thể tích khối chóp | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        37         

Thể tích khối lăng trụ | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        38         

Mặt nón, mặt trụ | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        39         

Mặt cầu ngoại tiếp chóp, lăng trụ | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        40         

Giải nhanh trắc nghiệm Phương trình mặt cầu | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        41         

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        42         

Phương trình mặt phẳng trong không gian Oxyz | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        43         

Công thức khoảng cách cơ bản | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        44         

Phương trình mặt phẳng viết theo đoạn chắn trong không gian oxyz | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        45         

Giải nhanh trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng trong không gian oxyz 1 | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        46         

Giải nhanh trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng trong không gian oxyz 2 | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        47         

Tìm điểm thuộc đường thẳng trong không gian | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        48         

Tam giác trong không gian | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        49         

Hình chiếu vuông góc của 1 điểm lên 1 mặt phẳng | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        50         

Hình chiếu vuông góc của 1 điểm lên 1 đường thẳng | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        51         

Bài toán tìm min max trong không gian Oxyz | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        52         

Giải nhanh trắc nghiệm: Bài toán min, max trong không gian Oxyz cực hay | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        53         

Giải nhanh trắc nghiệm: Bài toán Min, max trong không gian Oxyz hay | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        54         

Giải nhanh trắc nghiệm đồng biến, nghịch biến của hàm hợp | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        55         

Giải nhanh trắc nghiệm Cực trị của hàm số bậc bốn chứa dấu trị tuyệt đối | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        56         

Trắc nghiệm Sự tương giao của hai đồ thị hay và khó | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        57         

Hàm số bậc ba | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        58         

Hàm số trùng phương | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        59         

Hàm số bậc nhất trên bậc nhất | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        60         

Nguyên hàm cơ bản dễ nhớ, dễ hiểu | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        61         

Đổi biến tính tích phân | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        62         

Hình chiếu vuông góc của một đường thẳng lên 1 mặt phẳng | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        63         

Cực trị hàm trùng phương | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        64         

Tiệm cận của đồ thị hàm số | CPKT THPTQG môn Toán - YouTube

        65         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.