Elearning - Lớp 6


 BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 6

Đầy đủ các môn học sắp xếp từ trên xuống, liên tục cập nhật. 

(click vào tên bài để xem nội dung)


  TOÁN

Chương 1. SỐ TỰ NHIÊN

§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

§2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

§3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

§4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

§5. Thứ tự thực hiện các phép tính

§6. Chia hết và chia có dư

Tính chất chia hết của một tổng.

§7. Dấu hiệu chia hết cho 2; cho 5

§8. Dấu hiệu chia hết cho 3; cho 9

§9. Ước và bội.

§10. Số nguyên tố. Hợp số

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§12. Ước chung. Ước chung lớn nhất

§13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Chương 2. SỐ NGUYÊN

§1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

§2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

§3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

§4. Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Chương 3: HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

§1. Hình vuông. Tam giác đều. Lục giác đều

§2. Hình chữ nhật. Hình thoi

Hình bình hành. Hình thang cân

§3. Chu vi và diện tích của một số hình trong

thực tiễn

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

§1. Thu thập và phân loại dữ liệu

§2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

§3. Biểu đồ tranh

§4. Biểu đồ cột. Biểu đồ cột kép

II. BÀI GIẢNG TUẦN 1

Chương 1. SỐ TỰ NHIÊN

§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

§2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

§3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

§4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

AN GIANG

Tuần 2

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

§5. Thứ tự thực hiện các phép tính


§6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

§7. Dấu hiệu chia hết cho 2; cho 5

§8. Dấu hiệu chia hết cho 3; cho 9

§9. Ước và bội.

§10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§12. Ước chung. Ước chung lớn nhất KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bài 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên.

KHTN 6_Bai 2_Cac linh vuc chu yeu cua khoa hoc tu nhien

Hóa

Tiêt 1 Các thể của chất

Tiết 2 Sự đa dạng của chất

Bài 4: Đo chiều dài

KHTN6_BÀI 5_ ĐO KHỐI LƯỢNG

KHTN6_Bai 6_ĐO THỜI GIAN

Sinh

Bài 3

 

 TIN HỌC

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8 

 

 CÔNG NGHỆ

 

 ANH VĂN

 

 NGỮ VĂN

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
bài 0- bài mở đầu-tại sao cần học địa lí

bài 1- hệ thống kinh, vĩ tuyến và toạ độ địa lí

bài 2- kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

bài 3-tìm đường đi trên bản đồ

bài 5- vị trí trái đất trong hệ mặt trời-hình dạng-kích thước của trái đất

BÀI 6. CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC VÀ CÁC HỆ QUẢ (TIẾT 1)

BÀI 6. CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC VÀ CÁC HỆ QUẢ (TIẾT 2)

Bài 7-Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả (2 tiết)

Lịch sử
SỬ 6-TIẾT 1-BÀI 1-LỊCH SỬ LÀ GÌ

 

 GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

 ÂM NHẠC

 

 MỸ THUẬT

 

 THỂ DỤC

Bài thể dục liên hoàn khối 6 tuần 2 tiết 3,4 (ôn từ nhịp 1-nhịp 8, học từ nhịp 9 đến nhịp 14).

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.