Elearning - Lớp 8


 BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 8

Đầy đủ các môn học sắp xếp từ trên xuống, liên tục cập nhật. 

(click vào tên bài để xem nội dung)

Toán

§1. Nhân đơn thức với đa thức

§2. Nhân đa thức với đa thức

§1. Tứ giác

§2. Hình thang

§3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

§4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tt)

§3. Hình thang cân

§4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang.

§5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tt)

§6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

§6. Đối xứng trục.

§7 Hình bình hành

§7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

§8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

§8 Đối xứng tâm.

§9 Hình chữ nhật.

§9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

§10. Chia đơn thức cho đơn thức

§10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

§11. Hình thoi

§11. Chia đa thức cho đơn thức

§12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

§12. Hình vuông

Ôn tập chương I

§1 Phân thức đại số

§2 Tính chất cơ bản của phân thức đại số

§1 Đa giác. Đa giác đều

§2 Diện tích hình chữ nhật

§3 Rút gọn phân thức

§4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

§5. Phép cộng các phân thức đại số

§3 Diện tích tam giác

§6. Phép trừ các phân thức đại số

§7. Phép nhân các phân thức đại số

§8. Phép chia các phân thức đại số

§9. Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

§1. Nhân đơn thức với đa thức

§2. Nhân đa thức với đa thức

§1. Tứ giác

§2. Hình thang

AN GIANG


Vật lý

Tiết 1

Hóa học

Mở đầu môn Hóa học
Bài 2: Chất
Bài 2: Chất (tiếp theo)
Bài 4: Nguyên tử

Tiết 9: Đơn chất - hợp chất - phân tử

Tiết 10 Công thức hóa học

 

Sinh học

Sinh 8 Tuần 1 MP4


Bài 1, 2 

Bài 3, 4

Bài 6

Bài 7,8

Bài 9, 10

Tin học

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

 

Công nghệ

Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7

Anh văn

Hệ 10 năm
Unit 2.6.Skill 2
Unit 2.7.Looking back
Unit 2.5skills 1

 Hệ 7 năm

UNIT 1 - GETTING STARTED+L&R
BÀI 1
UNIT 1- MY FRIENDS -SPEAK
UNIT 1-LISTEN
UNIT 1- READ
UNIT 1 - MY FRIENDS - WRITE
UNIT 1-MY FRIENDS-LANGUAGE FOCUS GRADE 8
UNIT 2 - GETTING STARTED
BÀI 2
UNIT2 - SPEAK
UNIT 2 - LISTEN
UNIT 2 - READ
UNIT 2 - WRITE
UNIT 2-LANGUAGE FOCUS

Ngữ văn

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8


 

Lịch sử

SỬ 8 -TIẾT 1 2- BÀI 1- NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TS

Địa lý

bài 1 vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản Địa 8

địa 8-tiết -bài 1- vị trí địa lí và khoáng sản

địa 8-tiết -bài 2- khí hậu châu á

địa 8-tiết -bài 3- sông ngòi và cảnh quan châu á

 

Giáo dục công dân

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4
Tiết 5

 

Âm nhạc

HỌC HÁT: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG - TIÊT 1

Mỹ thuật

Bài 1.Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy. Tiết 1

 

Thể dục

Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh khối 8

Bài thể dục và chạy cự li trung bình lớp 8


Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.