Môn Giáo dục công dân lớp 12 (HTV)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

LỚP 12 - MÔN GDCD - BÀI 01 - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN - YouTube

          2           

LỚP 12 - MÔN GDCD - BÀI 02 - CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ - PHẦN 1 - YouTube

          3           

LỚP 12 - MÔN GDCD - BÀI 03 - CÔNG DÂN VỚI QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN - YouTube

          4           

LỚP 12 MÔN GDCD BÀI 05 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯƠC - YouTube

          5           

LỚP 12 MÔN GDCD BÀI 06 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN - YouTube

          6           

 

          7           

 

          8           

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.