Môn Lịch sử lớp 12 (HTV)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

LỚP 12 - MÔN SỬ - BÀI 01 - VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN 1960 - YouTube

          2           

LỚP 12 - MÔN SỬ - BÀI 02 - MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ 1961 - 1965 - YouTube

          3           

LỚP 12 - MÔN SỬ - BÀI 03 - NHÂN DÂN HAI MIỀN NAM BẮC CHIẾN - YouTube

          4           

LỚP 12 MÔN SỬ - BÀI 04 - ND 2 MIỀN NAM BẮC CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐQ MỸ XÂM LƯỢC 1969-1973 - YouTube

          5           

LỚP 12 MÔN SỬ BÀI 05 GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC - YouTube

          6           

LỚP 12 MÔN SỬ BÀI 06 VIỆT NAM TỪ 1975 - 2000 - YouTube

          7           

 

          8           

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.