Môn Tiếng Anh lớp 5 (HTV)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 01 UNIT 09 PAGES 64 65 - YouTube

          2           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 03 - UNIT 09 PAGES 68 69 - YouTube

          3           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 01 - UNIT 09 PAGES 64 65 - YouTube

          4           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 02 - UNIT 09 PAGES 66 67 - YouTube

          5           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 04 - REVIEW 3 PAGES 70_71 - YouTube

          6           

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 04 REVIEW 3 PAGES 70 71 - YouTube

          7           

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 05 UNIT 9 PAGES 72 73 - YouTube

          8           

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 06 UNIT 10 PAGES 74 75 - YouTube

          9           

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 07 UNIT 10 PAGES 76 77 - YouTube

        10         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 08 UNIT 10 PAGES 78 79 - YouTube

        11         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 09 UNIT 11 PAGES 80 81 - YouTube

        12         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 11 UNIT 11 PAGES 84 85 - YouTube

        13         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 11 UNIT 11 PAGES 84 85 - YouTube

        14         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 15 REVIEW 4 PAGES 92 93 - YouTube

        15         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 14 UNIT 12 PAGES 90 91 - YouTube

        16         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 13 UNIT 12 PAGES 88 89 - YouTube

        17         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG ANH BÀI 12 UNIT 12 PAGES 86 87 - YouTube

        18         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 16 - REVIEW 4 PAGES 94,95 - YouTube

        19         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 16 - REVIEW 4 PAGES 94,95 - YouTube

        20         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 17 - LÀM QUEN VỚI ĐỀ THI FLYERS - YouTube

        21         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 18 - LÀM QUEN VỚI ĐỀ THI FLYERS - YouTube

        22         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG ANH - BÀI 18 - LÀM QUEN VỚI ĐỀ THI FLYERS - YouTube

        23         

(tiếp tục cập nhật)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.