Môn Tiếng Việt lớp 5 (HTV)

 


STT

Tên bài (Click để xem)

          1           

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 02 ĐẤT NƯỚC - YouTube

          2           

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 03 LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI - YouTube

          3           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 05 - ÔN TẬP TUẦN 28 TIẾT 1 2 - YouTube

          4           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 01 - TRANH LÀNG HỒ - YouTube

          5           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 02 - ĐẤT NƯỚC - YouTube

          6           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT BÀI 03 LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI - YouTube

          7           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 04 - ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI - YouTube

          8           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 07 - ÔN TẬP TUẦN 28 TIẾT 5 6 - YouTube

          9           

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 06 - ÔN TẬP TUẦN 28 TIẾT 3 4 - YouTube

        10         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 08 - ÔN TẬP TUẦN 28 TIẾT 7_8 - YouTube

        11         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 07 - ÔN TẬP TUẦN 28 TIẾT 5_6 - YouTube

        12         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 08 ÔN TẬP TUẦN 28 TIẾT 7 8 - YouTube

        13         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 09 MỘT VỤ ĐẮM TÀU - YouTube

        14         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 11 ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU - YouTube

        15         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 10 LỚP TRƯỞNG LỚP TÔI - YouTube

        16         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 12 CON GÁI - YouTube

        17         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 13 TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM - YouTube

        18         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 15 CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN - YouTube

        19         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 14 NAM VÀ NỮ - YouTube

        20         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 16 ÔN TẬP TẢ CON VẬT - YouTube

        21         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 17 BẦM ƠI - YouTube

        22         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 18 ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU DẤU PHẨY - YouTube

        23         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 19 NHÀ VÔ ĐỊCH TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM - YouTube

        24         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 20 ÔN TẬP VỀ TẢ CẢNH - YouTube

        25         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 21 ÚT VỊNH - YouTube

        26         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 23 NHỮNG CÁNH BUỒM - YouTube

        27         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 28 ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU DẤU NGOẶC KÉP - YouTube

        28         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 26 TRẺ EM - YouTube

        29         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 24 ÔN TẬP VỀ TẢ CẢNH - YouTube

        30         

LỚP 5 CHĂM HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 25 LUẬT BẢO VỆ CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ EM - YouTube

        31         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 30 - ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU - YouTube

        32         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 31 - LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG - YouTube

        33         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 31 - LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG - YouTube

        34         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 32 - NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ CON - YouTube

        35         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 33 - ÔN TẬP TUẦN 35 - TIẾT 1, 2. - YouTube

        36         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 34 - ÔN TẬP TUẦN 35 TIẾT 3,4 - YouTube

        37         

LỚP 5 CHĂM HỌC - TIẾNG VIỆT - BÀI 36 - ÔN TẬP TUẦN 35 TIẾT 7,8 - YouTube

        38         

 

        39         

(tiếp tục cập nhật)

 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.