Kế hoạch bài dạy Chuyên đề 2 tham khảo - Mođun 4

 


TÊN BÀI
DẠY: MỘT SỐ DỊCH VỤ CỦA GOOGLE

Môn học/Hoạt động giáo dục: TIN HỌC; lớp: 10

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

-         Nhận biết được các tính năng trong các dịch vụ của Google: dịch tự động văn bản hay tiếng nói, tìm kiếm bằng hình ảnh.

2. Về năng lực:

-         Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.

-         Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet. Nguồn học liệu tìm kiếm từ Google và Google Scholar.

-         Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập, rút kinh nghiệm để có thể vận dụng vào các tình huống khác.

-         Biết lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ.

-         Phân tích được tình huống, đề xuất và lựa chọn giải pháp để chọn được phương án nhằm giải quyết các câu đố trong trò chơi.

3. Về phẩm chất:

-         Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1.      Thiết bị dạy học

v Giáo viên

-         Máy chiếu, laptop, điện thoại thông minh đã cài đặt sẵn các ứng dụng Chrome, Google và Google Translate, kế hoạch dạy học (nội dung dạy học, phiếu học tập, trò chơi sử dụng trong bài học).

v Học sinh

-         Điện thoại thông minh đã cài đặt sẵn các ứng dụng Chrome, Google và Google Translate, laptop (mỗi nhóm ít nhất 1 điện thoại và 1 laptop), đã quen với việc học tập theo nhóm.

v Lớp học

-         Sĩ số từ 20 đến 25 HS; bàn ghế thuận tiện cho việc làm việc theo nhóm; phòng học trang bị wifi.

2.      Học liệu

-         Dịch vụ của Google: https://support.google.com/translate/?hl=vi#topic=7011755

-         Bài trình chiếu đa phương tiện

-         Phiếu học tập, nội dung học tập 

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Khởi động (8 phút)

a) Mục tiêu:

-         Phối hợp làm việc với các bạn trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ của trò chơi

-         Tự tìm tòi, sử dụng ứng dụng mới để giải quyết vấn đề đặt ra trong trò chơi

-         Phát hiện ra những khó khăn, hạn chế trong kiến thức, kỹ năng sử dụng các công nghệ mới trong hoàn cảnh cụ thể.

b) Nội dung:

-         HS thực hiện trò chơi khởi động “Race in Japan” trên máy tính/laptop nhóm.

-         HS thông báo với giáo viên khi hoàn thành nhiệm vụ.

c) Sản phẩm:

-         Kết quả thực hiện trò chơi khởi động “Race in Janpan”

d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ

-         GV chuẩn bị trò chơi trên các máy tính của HS, HS chia nhóm (4 người/nhóm) và cử nhóm trưởng, thư kí.

-         GV phổ biến luật của trò chơi khởi động “Race in Japan”:

o   Mỗi nhóm là 1 đội đua.

o   Đường đua gồm 3 chặng, ở từng chặng, mỗi nhóm phải trả lời đúng câu hỏi mới có thể vượt qua.

o   Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 100 điểm.

o   Sử dụng gợi ý để trả lời đúng,  mỗi câu được 50 điểm.

o   Đội có tổng số điểm cao nhất và thời gian ngắn nhất là đội chiến thắng.

o   Để trả lời các câu hỏi, các nhóm cần tự tìm cách sử dụng các dịch vụ Google để
hoàn thành.

o   Thời gian tối đa: 3 phút.

*Nội dung trò chơi:

Câu 1: Nêu tên ứng dụng để hỏi đường người dân địa phương

Tình huống: Sau khi tham quan núi Phú Sĩ, bạn muốn gửi bưu thiếp cho bạn bè từ bưu điện trên đỉnh núi. Người dân ở đây không hiểu tiếng Anh, bạn lại không nói được tiếng Nhật. Làm sao để có thể hỏi người dân địa phương đường đến bưu điện?

Gợi ý: Hãy sử dụng một tính năng của Google Translate.

Đáp án: Conversation hoặc Google Translate Conversation.

Câu 2: Nêu tên một món ăn được mô tả bằng tiếng Nhật


Gợi ý: Hãy sử dụng tính năng Camera của Google Translate.

Đáp án: Hoto hoặc Hotou.

Câu 3: Nhận diện một loại hoa trong hình

Gợi ý: Hãy sử dụng Google Images Search. Đây là một từ bắt đầu bằng chữ “K”

Đáp án: Kokia.

* Triển khai nhiệm vụ

Các nhóm HS tiến hành chơi:

  Cả nhóm cùng đọc hướng dẫn, thực hiện trò chơi.

  Nhóm tự chuẩn bị giấy,  thư kí ghi lại các bước thực hiện ở từng chặng để chia sẻ và rút kinh nghiệm sau khi chơi.

* Tổ chức, điều hành

Sau khi các nhóm hoàn thành trò chơi hoặc hết thời gian (3 phút):

  Nếu có nhóm chiến thắng, GV mời nhóm chiến thắng chia sẻ kinh nghiệm.

  Nếu các nhóm đều không thể hoàn thành trò chơi, GV mời các nhóm chia sẻ những khó khăn gặp phải trong khi chơi.

* Đánh giá, kết luận

GV tổng kết và đánh giá. Dẫn dắt vào nội dung bài học.

 

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các dịch vụ của Google (15 phút).

a) Mục tiêu:

-         Nhận biết được các tính năng trong các dịch vụ của Google: dịch tự động văn bản hay tiếng nói, tìm kiếm bằng hình ảnh

-         Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập, rút kinh nghiệm để có thể vận dụng vào các tình huống khác.

-         Biết lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ.

b) Nội dung:

-         HS nhận phiếu học tập từ giáo viên.

-         HS đọc tài liệu và thực hiện nhiệm vụ trên phiếu học tập.

c) Sản phẩm:

-         Câu trả lời trên phiếu học tập.

d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ

GV phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu các nhóm HS thực hiện hoạt động “Khởi động” và “Khám phá” trên Phiếu học tập:

Hoạt động “Khởi động”:

Quan sát biểu tượng các dịch vụ Google bên dưới, em có biết dịch vụ nào không? Em sử dụng nó để làm gì?

Hoạt động “Khám phá”:

Yêu cầu 1. Dịch tự động

Em hãy điền các thao tác theo số thứ tự ở hình dưới:

Yêu cầu 2. Tìm kiếm bằng hình ảnh

Em hãy điền công dụng của các vùng được chỉ mũi tên ở hình dưới:

* Triển khai nhiệm vụ

HS thảo luận nhóm và hoàn thành các câu hỏi trong Phiếu học tập.

* Tổ chức, điều hành

GV mời một vài nhóm trình bày kết quả thực hiện và thảo luận toàn lớp về kết quả.

* Đánh giá, kết luận

GV hệ thống lại kiến thức bài học, tổng kết và đánh giá.

3. Hoạt động 3: Luyện tập – Thực hành sử dụng các dịch vụ của Google (22 phút)

a) Mục tiêu:

-         Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.

-         Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập, rút kinh nghiệm để có thể vận dụng vào các tình huống khác.

b) Nội dung:

-         HS quan sát tình huống của giáo viên.

-         HS thực hiện lại tình huống theo mẫu.

-         Hoàn thiện câu trả lời trên phiếu học tập.

c) Sản phẩm:

-         Câu trả lời trên phiếu học tập.

d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ

GV yêu cầu các nhóm HS thực hiện hoạt động “Trải nghiệm” trên Phiếu học tập.   Sau đó các nhóm sẽ tự thực hiện lại và hoàn thành các nội dung trong Phiếu học tập.

Hoạt động “Trải nghiệm”:

Tình huống 1. Hội thoại với Google Translate

*        Tình huống: Bạn Quang đi du lịch nước ngoài. Mặc dù đã tìm hiểu kĩ và trang bị đầy đủ nhưng Quang đã bị lạc đường. Quang đã tìm người địa phương để hỏi.

Yêu cầu: Em hãy sử dụng dịch vụ Google Translate và làm theo các bước dưới đây để giúp Quang trao đổi với người bản xứ nhé.

Bước 1: Em mở ứng dụng Google Translate trên điện thoại.

Bước 2: Chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng Conversation (Cuộc trò chuyện).


Bước 4: Trên giao diện sẽ xuất hiện lên giao diện thu âm thanh của người nói, nhấn vào biểu tượng micro và nói câu muốn dịch, câu được dịch sẽ hiện ở khung dưới và được đọc to lên.

Tình huống 2. Dịch hình ảnh với Google Translate

*     Tình huống: Bạn Thắng tình cờ thấy được trên mạng một hình ảnh món rất hấp dẫn ăn đi kèm với mô tả như khung bên dưới.

Yêu cầu: Em hãy sử dụng dịch vụ Google Translate và làm theo các bước dưới đây để giúp Thắng đọc được mô tả món ăn nhé.

Bước 1: Em mở ứng dụng Google Translate trên điện thoại.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở trong giao diện Trang chủ của ứng dụng. Sau đó, Google Translate sẽ yêu cầu người dùng cho phép truy cập vào Camera, nhấn OK. Nếu muốn dùng ảnh có sẵn, nhấn vào biểu tượng ảnh và cũng cần cho phép truy cập vào Album.

Bước 3: Đặt máy ảnh vào hình ảnh cần dịch. Căn chỉnh góc độ chụp để có thể lấy toàn nội dung. Nhấn nút chụp ảnh chính giữa để chụp hình. Chờ ứng dụng Google Translate quét hình ảnh.

Bước 4: Hãy ghi lại tên món ăn trong mô tả: _________________

Đáp án: Tempura.

Tình huống 3. Tìm kiếm hình ảnh với Google Images

*     Tình huống: Bạn Huy đi tới vùng đất xa xôi ở Nam Mĩ. Huy rất vui sướng, thưởng thức văn hoá và cuộc sống ở đó. Huy nhận thấy đất nước này với Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hoá, đặc biệt là nhiều trái cây hay rau thơm. Huy nhìn thấy một loại rau giống với loại mà mình rất thích nhưng không biết có phải đúng loại đó hay không.

Yêu cầu: Em hãy sử dụng dịch vụ Google Images Search và làm theo các bước dưới đây để giúp Huy xem đây có phải là loại rau Huy thường ăn ở Việt Nam hay không nhé.

Bước 1: Chụp hình loại rau cần tìm.

Bước 2: Truy cập địa chỉ https://images.google.com/ bằng trình duyệt Chrome trên điện thoại.

Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng dấu chấm lửng ở phía trên hoặc phía dưới góc phải để mở trình đơn các tuỳ chọn.

Bước 4: Chọn Request Desktop Site (Trang web cho máy tính).

Bước 5: Nhấn chọn biểu tượng máy ảnh. Chọn Upload an image ® Choose file ® Photo library (Thư viện ảnh). Chọn ảnh rau vừa chụp

Bước 6: Hãy ghi lại tên loại rau: _____________________

Đáp án: Rau kinh giới.

* Triển khai nhiệm vụ

   HS thảo luận nhóm và hoàn thành các câu hỏi trong Phiếu học tập.

* Tổ chức, điều hành

GV kết nối điện thoại và máy chiếu để HS thực hiện thao tác mẫu trước lớp.

GV mời một vài nhóm trình bày kết quả thực hiện và thảo luận toàn lớp về kết quả.

* Đánh giá, kết luận

GV tổ chức cho HS chơi lại trò chơi lúc đầu giờ.

GV hệ thống lại kiến thức bài học, tổng kết và đánh giá.

    GV yêu cầu HS về nhà đọc thêm 2 bài đọc thêm trên Phiếu học tập: “Dịch chữ viết tay trên Google Translate” và “Tìm kiếm hình ảnh trực quan trên điện thoại thông minh”

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu:

-         Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học trong bài để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống

-         Phát triển năng lực giải quyết vấn đề

-         Phối hợp làm việc nhóm trong môi trường trực tuyến

b) Nội dung:

-         GV yêu cầu mỗi nhóm về tìm hiểu một tình huống trong thực tế mà cần vận dụng một trong các dịch vụ của google để giải quyết.

-         Mỗi nhóm phải mô tả rõ được tình huống đó, cũng như cách vận dụng dịch vụ vào giải quyết như thế nào, kết quả đạt được ra sao

-         Mỗi nhóm lên xem tình huống và cách giải quyết của các nhóm khác và viết bình luận

c) Sản phẩm:

-         Bảng mô tả tình huông và cách thức giải quyết đăng lên diện đàn của lớp học.

-         Nội dung bình luận và trả lời bình luận của nhóm khác

d) Tổ chức thực hiện:

-         GV mô tả yêu cầu dự án nhỏ lên hệ thống học tập của lớp, kèm theo hướng dẫn thực hiện, các thức đánh giá sản phẩm của nhóm.

-         Các nhóm học sinh làm việc ở nhà, trao đổi nhóm online và thực hiện dự án trong 1 tuần, nộp sản phẩm lên hệ thống học tập của lớp.

-         Các nhóm vào đọc sản phẩm của nhóm bạn và đánh giá, bình luận. Thành viên mỗi nhóm phải trả lời bình luận, phản hồi, giải đáp các thắc mắc của các bạn nhóm khác.

Phụ lục

Phụ lục 1 – Hệ thống học tập trực tuyến của lớp và các hoạt động trực tuyến

-         Kênh học tập trực tuyến tuỳ theo tình hình và điều kiện tại trường mình, điều kiện của học sinh tương ứng tại địa phương để lựa chọn cho phù hợp.

-         Trong khuôn khổ nhà trường chúng tôi, giáo án này sử dụng hệ thông MS Team, cả thầy cô giáo và học sinh toàn trường đều có tài khoản.

-         Kênh trực tuyến này phục vụ cho hoạt động chuẩn bị trước cũng như hoạt động vận dụng như đã trình bày trong giáo án ở hoạt động 4.

-         Hoạt động cụ thể của pha chuẩn bị trực tuyến như sau:

1. Mục tiêu:

-         Nhận biết được các tính năng trong các dịch vụ của Google: dịch tự động văn bản hay tiếng nói, tìm kiếm bằng hình ảnh.

-         Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập, rút kinh nghiệm để có thể vận dụng vào các tình huống khác

2. Nội dung

-         HS truy cập kênh học tập của lớp học.

-         HS xem tài liệu học tập giáo viên yêu cầu.

-         HS có thể tìm hiểu thêm những nội dung xung quanh đến vấn đề học tập.

3. Sản phẩm học tập

-         Thống kê danh sách đã tham gia hoạt động.

4. Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ

-         GV biên soạn tài liệu đọc về nội dung “Một số dịch vụ của Google”.

-         GV đăng tải nội dung lên kênh học tập của lớp học.

-         GV đính kèm thêm đường tham khảo/mở rộng kiến thức nếu HS muốn tìm hiểu thêm.

* Triển khai nhiệm vụ

-         HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Yêu cầu

HS đọc tài liệu tại tệp tin “NDDH_Mot so DV cua Google.pdf”

Thao tác thực hành theo hướng dẫn đã tìm hiểu.

Có thể tìm hiểu thêm về DV của Google thông qua đường link: https://support.google.com/translate/?hl=vi#topic=7011755

* Tổ chức, điều hành

-         Chia sẻ thông tin giữa các thành viên qua chức năng “Bình luận” trên kênh học tập MS Team dưới tệp tin “NDDH_Mot so DV cua Google.pdf”

* Đánh giá, kết luận

-         Thống kê số lượng học sinh trao đổi và số lượng đã xem tài liệu “NDDH_Mot so DV cua Google.pdf” • Tài liệu chung THPT Mođun 4 môn Tin học: Link 
 • Kế hoạch giáo dục nhà trường Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học của Tổ chuyên môn Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học môn Tin học - Khối 10 Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn  Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch bài dạy Chuyên đề 1- Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch bài dạy Chuyên đề 2 - Mođun 4 tham khảo: Link
 • 10 câu trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4: Link
 • Đáp án tự luận Mô đun 4 đại trà: Link
 • Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu học: Link

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.