Kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên Mođun 4 tham khảo

 


KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Năm học 2022   - 2023)

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

1. Phân phối chương trình môn Tin học – lớp 10 – định hướng khoa học máy tính (CS)

TT

Chủ đề/Bài học

 (1)

Số tiết

 (2)

Thời điểm

 (3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Bài 1. Thông tin và xử lý thông tin

2

Tuần 1

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, video

Phòng tin học/phòng học

2

Bài tập 1.

2

   Tuần 2

Hình ảnh, video về các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.

Phòng tin học/phòng học

3

Bài 2. Mã hóa thông tin

Bài tập 2

1

1

   Tuần 3

Tệp dữ liệu, thiết bị thông dụng, phần mềm ứng dụng

Phòng tin học/phòng học

4

Bài 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2

   Tuần 4

Hình ảnh, video về số hoá thông tin

Bảng mã chuẩn quốc tế  Unicode

Phòng tin học/phòng học

5

Bài tập 3

2

   Tuần 5

Hình ảnh, video về mạng Lan và mạng Internet

Phòng tin học/phòng học

6

Bài tập 3

2

   Tuần 6

Hình ảnh, video về mạng Lan và mạng Internet

Phòng tin học/phòng học

7

Bài 4. Máy tính và các thiết bị thông minh

2

   Tuần 7

Thiết bị số, trình duyệt web

Phòng tin học/phòng học

8

Bài tập và thực hành 1

 

2

   Tuần 8

Thiết bị số, trình duyệt web

Phòng tin học/phòng học

9

Bài 5. Mạng máy tính và internet

2

   Tuần 9

Luật an ninh mạng

Phòng tin học/phòng học

10

Kiểm tra giữa kì I

45 phút

Tuần 10

Đáp ứng YCCĐ của chương trình

Phòng tin học/phòng học

11

Bài 6. Internet vạn vật – IOT

Bài 7. Hiệu quả và an toàn trên Internet

1

1

   Tuần 11

Máy tính, máy chiếu, mô hình IOT mình hoạ.

Phòng tin học/phòng học

12

Bài tập thực hành 2

2

   Tuần 12

Máy tính, máy chiếu, internet, mô hình IOT mình hoạ

Phòng tin học/phòng học

13

Bài 8. Pháp luật trong môi trường số

Bài 9. Đạo đức và văn hoá trong môi trường số

1

1

   Tuần 13

Máy tính, máy chiếu, Internet.

Phòng tin học/phòng học

14

Bài 10. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình bậc cao (python, C++, java,…)

2

   Tuần 14

Máy tính, máy chiếu, ngôn ngữ lập trình Python

Phòng tin học/phòng học

15

Bài 11. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

2

   Tuần 15

Máy tính, máy chiếu, ngôn ngữ lập trình Python

Phòng tin học/phòng học

16

Bài 12. Cấu trúc chương trình

2

   Tuần 16

Máy tính, máy chiếu, ngôn ngữ lập trình Python

Phòng tin học/phòng học

17

Bài tập tổng hợp

 

   Tuần 17

Máy tính, máy chiếu, ngôn ngữ lập trình Python

Phòng tin học/phòng học

18

Ôn tập kiểm tra học kỳ I

Kiểm tra học kì I

2

   Tuần 18

Máy tính, máy chiếu

Phòng tin học/phòng học(GV được phân công giảng dạy môn học nào, khối lớp nào thì lập bảng phân phối chương trình cho môn học, khối lớp tương ứng) 

II. NHIỆM VỤ DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC KHÁC (Nếu có)

1. Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm 11A13

* Yêu cầu
 • Giáo dục đạo đức
· Quan tâm, chỉ đạo HS lớp chủ nhiệm phấn đấu trở thành tập thể đoàn kết, có thành tích cao trong các phong trào thi đua.
· Giáo dục HS ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, nội quy của nhà trường.
 • Học tập
· Tất cả học sinh của lớp có ý thức tự giác, chủ động, tích cực trong học tập.
· Phấn đấu đưa lớp 11A13 trở thành tập thể lớp tiên tiến của trường.
 • Văn thể mỹ: phát hiện, khuyến khích HS tham gia đầy đủ các phong trào văn thể mỹ do Đoàn trường phát động.
 • Hoạt động khác: chỉ đạo HS tham gia đầy đủ các hoạt động NGLL và các hoạt động khác do Nhà trường tổ chức.
* Chỉ tiêu:
 • Về hạnh kiểm:
· 100% HS của lớp học tập, thảo luận nội quy, thực hiện tốt nội quy HS các quy định đối với điều lệ trường trung học.

· 100% HS trên từng buổi học không bỏ giờ, bỏ tiết.

· Ổn định nề nếp lớp, quan tâm đến kết quả thi đua hằng tuần, tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường, các cấp tổ chức.

· 100% học sinh có Hạnh kiểm Tốt trong năm học 2022 – 2023.
 • Về học tập
· 100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt, tiết học tốt.

· 100% HS đủ điều kiện lên lớp.

· 100% học sinh có Học lực từ Khá trở lên trong năm học 2022 – 2023.
 • Văn thể mỹ:
· 100% HS tham gia hoạt động khi Đoàn trường và Hội LHTN tổ chức.

· 100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa, văn nghệ do trường, Đoàn tổ chức.
 • Hoạt động khác:
· 100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa, học thể dục, học tập tốt các tiết HĐGDNGLL.

· 100% HS tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, làm tốt các kế hoạch nhỏ…

· 100% HS cam kết thực hiện ATGT.

* Biện pháp
 • Về học tập
· Quan tâm, chỉ đạo HS lớp chủ nhiệm phấn đấu trở thành tập thể đoàn kết, có ý thức và đạt kết quả cao nhất trong học tập.

· Bám sát kế hoạch chuyên môn của nhà trường để chỉ đạo HS thực hiện trong học chính khoá cũng như học tăng tiết.

· Yêu cầu HS phải có góc học tập ở nhà, chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử.

· Phấn đấu đưa lớp 11A13 trở thành tập thể lớp tiên tiến của trường.
 • Về rèn luyện hạnh kiểm
· Quan tâm, chỉ đạo HS lớp chủ nhiệm phấn đấu trở thành tập thể đoàn kết, có thành tích cao trong các phong trào thi đua.

· Chịu trách nhiệm quản lí, đôn đốc HS thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường.

· Thông báo cho các em về các tiêu chí thi đua và nội quy của lớp học để các em thực hiện theo quan điểm có công thì thưởng, có tội thì phạt và tính điểm thi đua cá nhân từng tuần để xếp hạnh kiểm của tuần và cả tháng.

· Cố vấn cho HS xây dựng lớp học trở thành một tập thể đoàn kết, phát huy khả năng tự quản của HS.

· Thường xuyên theo dõi, kiểm tra nề nếp, kỉ luật lớp học qua các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ để có biện pháp xử lí, giáo dục đối với HS vi phạm nội quy.

· Hiểu rõ từng đối tượng HS, nhận định đánh giá chính xác HS, từ đó có biện pháp giáo dục thích hợp.

· Phối hợp với BGH, các tổ chức trong nhà trường, nhất là Đoàn trường, Hội LHTN, các giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp và PHHS để giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS.
 • Về hoạt động phong trào
· Theo dõi, bám sát kế hoạch hoạt động của Đoàn, hoạt động ngoài giờ và giáo dục hướng nghiệp của nhà trường để thực hiện trong lớp học.

· Tuyên truyền vận động HS tham gia An Toàn Giao Thông.
 • Về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
· Nhắc nhở, vận động, quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng, đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể, hình thành cho HS kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội.

· Phân công nhiệm vụ cụ thể cho HS, khuyến khích HS tham gia.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ trưởng Công Đoàn

* Yêu cầu

§ Cùng với ban chấp hành Công Đoàn trường chăm lo đời sống cho giáo viên trong tổ.

*Biện pháp

§ Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các giáo viên trong tổ

§ Quan tâm, hỏi thăm đời sống giáo viên trong tổ hay các GV-CNV trong trường.

Cập nhật nhanh chóng và phổ biến các chính sách, quyền lợi cho giáo viên trong tổ.


 • Tài liệu chung THPT Mođun 4 môn Tin học: Link 
 • Kế hoạch giáo dục nhà trường Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học của Tổ chuyên môn Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học môn Tin học - Khối 10 Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn  Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch bài dạy Chuyên đề 1- Mođun 4 tham khảo: Link
 • Kế hoạch bài dạy Chuyên đề 2 - Mođun 4 tham khảo: Link
 • 10 câu trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4: Link
 • Đáp án tự luận Mô đun 4 đại trà: Link
 • Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu học: Link

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.